Get Adobe Flash player
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Проект Да научим!

SEE WoRD

Анкета

Смятате ли, че е необходим закон за равнопоставеността между половете?

(41 votes)

Loading...

Фондация "Джендър проект в България"

1000 София, ул. Парчевич 37Б

тел.: 986-47-10

email:genderproekt@gmail.com

 

Новини

Екипът на фондация „Джендър проект в България “ организира Дни на равното заплащане през м. ноември, в рамките на проект ZeroGPG

На 14.11.2016 г. екип на фондация „Джендър проект в България“ организира Ден на равното заплащане с представители на леката промишленост от страната. Участие взеха 68 човека (18 мъже и 50 жени), като всеки получи брандирана торбичка за пазар и информационна брошура по темата.  Г-жа Станимира Хаджимитова използва случая да поздрави Цветелина Милчалиева за избирането й за Председател на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП)! За първи път начело на организацията застава жена – пожелаваме ти успех, Цвети!

Продължение...

 

Експерти и ръководители от КНСБ, Подкрепа, НПО и представители на работодателска организация дискутираха върху проблема за разлика в заплащането по пол по време на семинар за обучители, проведен в София

Обучителният семинар се състоя на 15.11.2016 в София. Присъствалите 32 жени, основно представители на двата синдиката, НПО и работодателска организация,  активно работиха в рамките на отделните сесии по въпроса за разлика в заплащането по пол. Семинарът започна със сесия върху различни аспекти на джендър концепцията, фасилитирана от Станимира Хаджимитова.

 

Продължение...

 

Екип на фондация „Джендър проект в България“ запозна пловдивската общественост с проблема за разликите в заплащането по пол

На 12 октомври т.г., в зала „България“ на хотел „Санкт Петербург“ в град Пловдив се състоя информационно събитие, посветено на разликите в заплащането по пол.

Станимира Хаджимитова, координатор от българска страна на проект "ZeroGPG- Gender e-quality: Innovative tool and awareness raising on GPG",  наблегна на факта, че разликите в заплащането по пол се движат между 14 до 35% в полза на мъжете, в зависимост от сектора, който разглеждаме, като тази разлика достига чувствителното ниво от 40% при пенсиониране, което вече ни дава основание да говорим за феминизиране на бедността.

Продължение...

 

АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ЕКИПА НА ДПБ ВЪВ ВТОРАТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „WEGO! Building economic independence: the way out of intimate partner violence”

СОЛУН, 27 – 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

Екипът на фондация „Джендър проект в България“ (Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева) взе участие в работна среща в Солун по проект “WEGO! Building economic independence: the way out of intimate partner violence”. В рамките на срещата бяха представени резултатите от проучване, представени от Fundacion Mujeres относно предизвикателствата, които стоят пред кризисните центрове в страните - партньори. Представянето бе последвано от дискусия модерирана от Euclid. По-късно бяха представени добри практики от работата на D.i.Re (Italy), Animus Association Foundation (Bulgaria), Fundacion Mujeres (Spain), Women’s Centre of Кarditsa (Greece).

Продължение...