ПРЕКРАТЕН Е ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ОБУЧЕНИЯТА В ГР. СОФИЯ ПО ПРОЕКТ „ПИЛОТЕН ИНКУБАТОР ЗА ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ ПОРАДИ ЗАПЪЛВАНЕ НА МЕСТАТА. 

Считано от 01 юни 2019 г. се прекратява приема на документи за участие в обученията по предприемачество за гр. София.

Продължава набирането на участници за групите в Перник, Благоевград и Кюстендил. Тези обучения са планирани за старт през есента. 

Новини от проекти