Фондация „Джeндър проект в България“ вече се нарича

Център за развитие на устойчиви общности!

Тази промяна е в резултат на извършения от екипа и Настоятелството анализ на нашето развитие във връзка с 25-ата годишнина, която фондацията ще отбележи през м. май 2020 г. и разработваната Стратегия за развитие - 2030. Ние оставаме с фокус върху политиките и законите, касаещи равнопоставеността на жените и мъжете в национален и глобален мащаб, но разширяваме дейността си в областта на международното сътрудничество за развитие.