• Представяне на проект “Career Rocket” пред експерти на Министерство на образованието и науката

  Проект CAREER ROCKET бе представен пред експерти от МОН на 21 декември в конферентна зала в министерството.

 • Програма "ДЖЕНДЪР ОБРАЗОВАНИЕ"

  От 1 януари 2004г. в България влезе в сила Закон за защита от дискриминация и това е сериозен аргумент за активизиране на всякакви дейности в посока прилагането на практика на закона.

 • Проекти-архив

  Проект "Ромските жени в България- активни и успешни"

  С приемането на България в Европейския съюз през 2007 година нараства необходимостта от ускорено разрешаване на проблемите, свързани със социалната интеграция на ромската общност, в т.ч. и тези свързани с равнопоставеността на половете и съществуващата двойна дискриминация на ромските жени. (Още за проекта...)

  Проект: "РОМСКИТЕ ЖЕНИ МОГАТ" / RWCDI/

  Проектът "Ромските жени могат" е реализиран в България в периода май - септември 2003 г. Той е регионален, с участието на 12 страни и територии от региона по линия на Gender Task Force Stability Pact. Регионален координатор на проекта е Македония и в Скопие се провежда тренинг за обучителите - по две ромки от всяка страна.   (Още за проекта...)

  Проект "ДЖЕНДЪР ОБРАЗОВАНИЕ"

  "Джендър образование" стартира през 1997 г. като превантивна програма и част от проекта "Елиминиране на насилието над жени чрез проучване на проблема и образоване на обществото", осъществен в партньорство с неправителствената организация "Защитници на човешките права от Минесота"-САЩ.
  В рамките на проекта бе предоставена и адаптирана към българските условия методика за обучение на учители по следните проблемни области: Що е джендър и джендър роли; правата на човека; правата на жените и децата като част от общочовешките права; насилието във всичките му форми - домашното насилие, трафика на жени и деца, сексуалното насилие; национални и международни законодателни практики и институции; семейно планиране и сексуално здраве;    (Още за проекта...)

  Проект "ДЖЕНДЪР И МЕДИИ"

  Донор: Програма MATRA - Посолство на Кралство Холандия в България
  Изпълнител: Фондация “Джендър проект в България”
  Партньор: Факултет по журналистика и масова комуникация - СУ “Климент Охридски”
  Продължителност на проекта: Декември 2002 - Август 2003  (Още за проекта...)

  Пълният текст на прeзентацията може да разгледате или изтеглите оттук

  {edocs}docs/presentationM.pdf,500,200,link{/edocs}

  Проект "ЖЕНИТЕ МОГАТ - III"

  "Проектът е логично продължение на дейността на Gender Task Force към Пакта за стабилност по издигане ролята на жената във формиране на местната политика, за представително участие във властта и ръководните длъжности в общността. Този регионален проект бе изпълнен в 12 страни/територии, участващи в Пакта за стабилност: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Р. Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватска и Черна гора, с финансовата подкрепа на норвежкото правителство.
  Ролята на местната власт в процеса на демократизация на обществените процеси е изключително важна, защото тя е най-близо до хората и се предполага, че най-добре познава техните проблеми. Крайният успех е резултат и от създаващото се чувство на общност, съпричастност и взаимопомощ. Това е и основният замисъл на създадената регионална методика, по която се изпълни проектът "Жените могат - III". Той е насочен към местните "женски елити", където има жени кметове, и целта му е да обедини техните усилия за разрешаването на поне един местен проблем и с тяхна помощ да положи основите на бъдещите структури в местната власт, които като част от национален механизъм по равнопоставеността на жените и мъжете ще провеждат тази политика на местно ниво.    (Още за проекта...)