• Жените в икономиката

    Програмата "Жените в икономиката" е насочена предимно към безработните жени и дискриминационните условия на трудовия пазар.