1.Основни направления на дейността

  • Жените и политиката
  • Основният проект реализиран през 2002 г. е "Жените могат" II част - обучителни семинари в 5-те парламентарно представени партии: НДСВ, ДПС, СДС, БСП и БЗНС-Народен съюз.   Тема: Провеждането на политика на равнопоставеност на жените и мъжете в политическите партии - предпоставка за увеличаване броя на жените в управителните партийни тела и за засилване влиянието им при формулиране на партийната политика.
  Проектът се финансира от Правителството на Норвегия по линия на Gender Task Force като част от регионален такъв. Същият получи продължение до края на годината за провеждане на още 5 семинара в същите партии, но за младите партийни членове и за организиране на обществена дискусия върху внесения в Парламента проект на Избирателен кодекс в джендър аспект.
 • Жените и насилието
 • С малка финансова подкрепа от ЮНИФЕМ фондацията ще се включи в националната кампания "16 Международни дни срещу насилието над жени". Идеята е да се организира Арт-шоу срещу домашното насилие и да се упражни натиск за приемане на закон срещу него. Джендър проект предложи това събитие да стане част от една Национална кампания, в която да се включат всички НПО работещи по темата.
 • Жените и бедността
 • Фондацията беше партньор на Агенцията за социални анализи и на ЖАР в проект-изследване "Джендър аспект на бедността на пазара на труда и в семейството", поръчан от Световната банка - София офис.

2. Организационно укрепване на фондацията

Джендър проект получи 2-годишна /2002-2003/ институционална подкрепа от Global Fund for Women - USA в размер на 15 000 щ.д./година. Това даде глътка въздух на организацията в осигуряване издръжката на офиса.

През м.май стана ясно, че апартаментът на ул. Неофит Рилски трябва да бъде освободен най-късно до края на годината, което доведе до известни сътресения в работата на екипа. След 3-месечни преговори с новия хазаин, най-после от август фондацията се премести на ул. Парчевич. Тук офисът е по-просторен /при същия наем/, но хазаинът и съседите са по-несговорчиви.

По-важното е, че с преместването се оформи и се осъществява допълнителната идея едната стая да се остави празна и да се оформи като малък учебен център, където фондацията да провежда някои от обученията и семинарите си. Предстои оборудване със специални столчета, телевизор, шрайб проектор. Тази крачка е свързана с тревогите по бъдещото издържане на офиса и възможността тук на място да се водят обучения срещу заплащане. Капацитетът е 10 души. На 26 октомври предстои да се проведе първото обучение за млади жени - членки на БЗНС-НС по програмата "Жените могат" -II с такса участие 10 лв./участник.

3. Екип на фондацията

Към днешна дата във фондацията работят постоянно, но на граждански договор 7 души: Станимира Хаджимитова - директор, Калинка Сливкова, Бистра Бонева - PR, Виолета Влахова, Мариана Ненова - офис мениджър, Теменужка Панкова - счетоводител, Диана Кованджиева - касиер.

4. Силни страни на фондацията

Основният състав на екипа работи вече няколко години заедно и е с добри знания по темите. Взаимопомощта и стиковката са налице.

Силата на екипа е в изпълнението на проектите!

През последните две години връзките с обществеността и работата с медиите също се подобриха. Фондацията разработи своя стратегия в това отношение, която е успешна и подпомага работата. Проявихме се и като продуценти на документални филми. "Несподелено мълчание", който третира проблема за домашното насилие сред ромите, турците и помаците беше номиниран от Международно жури за участие във фестивала "Златна ракла" - Пловдив 2002.

5. Проблеми

Проблемите са свързани основно с:

 • недоброто владеене на английски език от повечето сътрудници. От края на 2001 г. във фондацията работи Виолета Влахова, която е със завършена английска филология и подпомага работата на екипа в това отношение. Но слабото владеене от страна на останалите /независимо, че се осигури посещение на курс/, води до по-слабо участие в международни програми и оттам - до по-бавно усъвършенстване.
 • Стратегическото развитие на фондацията с оглед на намаляване зависимостта от доноритеИзготвила Ст. Хаджимитова
София, октомври 2002


Нагоре