Втора годишна среща за обмен на добри практики

в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. с фокус


Звездица Георгиева и Станимира Хаджимитова от Джендър проект в България взеха участие в международната конференция за обмен на добри практики между неправителствените организации, която се проведе на 28 ноември 2013, в София. Представители на европейските и национални институции, медиите и НПО дискутираха и изразиха становища по актуалната проблематика, свързана с новото поколение човешки права, а именно -  правото на защита срещу насилието и дискриминацията, изразени чрез вербална агресия.

 

Прочети още...

 

На 22 ноември 2013 г. Българската платформа към Европейското женско лоби, на която „Джендър проект в България” е член, и Сдружение „Алианс за защита срещу домашното насилие”, откриха у нас 16-дневната кампания на ООН срещу насилието над жените – 2013.

Три събития в София поставиха началото на националната кампания, която ще завърши на 10 декември 2013 г.

Прочети още...

 

Две стипендии на стойност 5000 евро всяка ще бъдат връчени на млади жени учени в областта на естествените науки. Кандидатите трябва да са на възраст до 35 години. Стипендиите са учредени с цел да поощрят жени учени към по-нататъшното им професионално научно развитие. Крайният срок за кандидатстване е 15 декември 2013 г.

Прочети още...

 

„Мениджър на годината“ е единственият конкурс в България, който награждава личности, постигнали бизнес успехи. Организира се от списание „Мениджър“. В тазгодишното, шесто издание на конкурса за пръв път носител на титлата „Мениджър на годината“ стана жена. Това е Виолина Маринова, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Банка ДСК. Самата тя наскоро получи и Орден „Стара планина“ I степен.

Виолина Маринова е един от лидерите в банковото дело и има изключителен принос за развитието и стабилността му в България. Със завоюването на престижното отличие, тя отново доказа, че българските жени имат място в бизнеса и притежават нужните качества, за да се реализират успешно.

Прочети още...


Повече от 100 жени лидери и активистки от Арабския свят се срещнаха в Аман, Йордания. В периода от 26 до 29 октомври те участваха в регионално обучение и дискусия по въпроса за жените, мира и сигурността. Събитието имаше за цел да акцентира върху ролята на жените в изграждането на мира и да подпомогне осигуряването на участието им в  сходни процеси.

Прочети още...

 

Въпреки общата тенденция към повече равноправие в обществото и на пазара на труда, напредъкът в елиминирането на половата неравнопоставеност остава бавен. Икономическата независимост е необходима предпоставка, за да могат мъжете и жените да упражняват контрол върху живота си и да избират сами за себе си.

Женската трудова заетост в Европейския съюз варира от 40%  до 75% в различните държави, но средните нива са 75.8% при мъжете и 62.5% при жените ( данните са от 2009 г).

За да се достигне желаната цел през 2020 г., а именно 75% заетост и при двата пола, особено внимание трябва да се обърне на трудовата заетост на по-възрастните жени, самотните майки, инвалидите, жените емигрантки и жените от малцинствата.

Прочети още...

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009-2014 г.

Проект BG05/191 „Подкрепа за овластяване на жени от селските райони на Северозападна България

 

В  А  Ж  Н  О!!

 

НАБИРАМЕ кандидатки – 45 активни жени от селските райони на Ловешка и Плевенска области, които имат нагласа да развиват алтернативен поминък и заетост, за включване в обучение за създаване на социално предприятие. Те ще преминат 3-дневно и последващо 2-дневно теоретично обучение за стартиране на конкретни бизнес инициативи +  практическа подкрепа чрез менторска програма.

 

Прочети още...

Проект Да научим!

SEE WoRD