О Т В О Р Е Н О  П И С М О

          

            ДО:     Председателя на ПП Атака

                        Г-н Волен Сидеров

                        Ръководството на телевизия Алфа

 

Относно:Упражняване на тормоз от екип на телевизия Атака срещу фондация „Джендър проект в България“ и директора й Станимира Хаджимитова

 

 

Уважаеми господин Сидеров,

 

Днес, 6.2.2018г. в 14:30 ч. екип на телевизия Алфа в продължение на 30 минути блъска по вратата на офиса на фондацията, както и стоя в засада пред жилищната кооперация, с което силно обезпокои както екипа ни, така и живущите на адреса.

 

Може би искаха интервю с мен, но никой до сега не е отправил такава молба към мен! От друга страна, аз имам всички основания да се съмнявам в едно неманипулирано излъчване на интервю извън пряк ефир от студиото ви и затова не желая да давам такова.

 

Основание за последното ми дава излъченото от Алфа 40-минутно предаване Неделник на 28.1.2018г., по време на което, във Ваше присъствие, водещият журналист си позволи да Ви представи абсолютно подвеждаща информация: аз нямам нищо общо с фондация Български център за джендър изследвания /БЦДИ/, което внушение беше направено; показа се и уеб страницата на БЦДИ, както и техните донори. Джендър проект в България /ДПБ/, която ръководя от 1995 г. е самостоятелно юридическо лице, регистрирано в обществена полза, което през всичките тези години работи по политиките на ООН, ЕС и РБългария по равнопоставеността на жените и мъжете. В мисията ни не влиза задача да работим по проблемите на хомосексуалността.

 

ДПБ  е на пазара на труда като всяка друга независима организация и се издържа от проекти, когато ги спечели. В последните години сме финансирани от различни програми на ЕС – всички тези факти могат да се проследят на страницата ни.

 

Не сме финансирани от споменатите в предаването на Алфа министерства!

 

Изключително съм разтревожена и от манипулацията в горецитираното предаване с термина „джендър“ – термин, който в международната лексика по правата на човека, визира социалните роли, характеристики и взаимоотношения на жените и мъжете, които се формират в резултат на възпитанието, образованието, културните и религиозни норми на едно общество и степента на неговото развитие. Те могат да бъдат променяни, ако дадено общество реши, че някой от двата пола е дискриминиран в някакво отношение, в процеса на развитие на човечеството. Този процес се осъществява със съответни политики и закони. Официалните термини в това отношение, във всички документи на ЕС и ООН са “gender equality” и “gender mainstreaming”, с цел да се различи тематиката от случаите, когато се визира физическият пол на човека, и когато се употребява термина “sex“ /пол/.

 

Преводът на български език на „джендър“ в горната концепция е труден и използването му като „социален пол“ в превода на Истанбулската конвенция, даде повод за предприетата обширна атака и артикулацията на „трети пол“, който нито съществува, нито ще бъде въвеждан, нито има общо с термина „джендър“, както и със самата Истанбулска конвенция.

 

Ние от така наречения „женски граждански сектор“ считаме, че мъжете и жените трябва заедно и в партньорство да вървят по пътя на развитието, като допринасят равнопоставено за постигане на справедливо и хармонично развито общество. Двата пола са еднакво ценни със своите различни мнения, знания, умения, начини на решаване на конфликти, таланти, приоритети.

Ние сме ЗА семейството, като обществена единица, но семейство, в което царят партньорски взаимоотношения, респект и уважение кам всички негови членове; семейство без насилие и упражняване на власт и контрол над другия!
На това учим децата в училище, чрез обучение на техните учители! Защото домашното насилие е източникът на насилието на улицата и в училище. И ние всички като общество трябва твърдо да кажем НЕ на насилието във всяка негова форма!!

 

 

Уважаеми господин Сидеров,

Надявам се, че с настоящото писмо изяснихме позициите си и атаките към мен и ръководената от мен организация ще бъдат преустановени и ще мога свободно да се разхождам из града и да работя.

 

С поздрав,

Станимира Хаджимитова, Директор на ДПБ

София, 6.2.2018 г.


Проект Да научим!

SEE WoRD