Фондация "Джендър проект в България" /ДПБ/ е партньорът за България на Stability Pact Gender Task Force - Работна група по равнопоставеността на жените и мъжете към Пакта за стабилност, от нейното официално учредяване през ноември 1999г.

След преобразуването на Пакта за стабилност през 2008 г. Gender Task Force продължи да работи за издигане политическата роля на жените от Региона, като офисът остана в Загреб, Хърватска. Соня Локар е Председател на GTF, а директорът на ДПБ Станимира Хаджимитова, продължава да бъде Координатор за България.

През 2008г. GTF изпълни третият си проект насочен към утвърждаване политиката на равнопоставеност на половете (Gender Mainstreaming) в парламентарно представените партии в страните от Югоизточна Европа. Фондация "Джендър проект В България" координираше проекта в 10-те страни: Албания, България, Македония, Косово, Черна гора, Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Румъния и Молдова. Проектът беше подкрепен финансово от Правителството на Германия.

Какво се случи в нашата страна?

Всички партии в парламента бяха поканени да участват. Отзоваха се само БСП, СДС и НДСВ. Допълнително, с разрешение беше поканена и се включи партия ГЕРБ.

В първата фаза на проекта партиите подадоха количествени данни за участието на двата пола във всички техни органи и в различните нива на държавно и местно управление. Във втората фаза двама представители (мъж и жена) на националните ръководства на партиите, взеха участие в регионална среща с партиите от другите страни, с цел обмяна на информация и опит. Българските представители се срещнаха в Скопие с колеги от Албания, Косово и Македония.

В третата фаза всяка партия проведе мероприятие, съответстващо на конкретните й нужди, което беше подкрепено финансово и експертно от GTF.

Благодарение на активността на Любов Панайотова, Юлия Цинзова и Венета Грозданова /СДС/; Катя Николова, Любка Игнатова и Антония Петрова /БСП/; Марина Дикова и Мима Василева /НДСВ/; Геновева Алексиева и Десислава Замфирова /ГЕРБ/, през месец декември бяха проведени четири еднодневни срещи - обучения за жените от женските организации на съответните партии, в които взеха участие 127 души, в т.ч. 17 мъже и 3 журналисти.

Проектът приключи на 31 декември 2008 г.

С радост можем да отбележим, че във важната за България 2009 г. - година на избори за Европейски и Български парламент, интересът на политическите партии по темата не стихна. На 23.1.2009 г. Европейски информационен център и депутатката от ЕП Румяна Желева с финансовата подкрепа на ЕНП-ЕД организираха семинар в Стара Загора "Жените в политиката". За лектор беше поканена Ст. Хаджимитова. Интересът беше много голям - повече от 50 жени и мъже от различните местни структури на партия ГЕРБ взеха активно участие, както в лекциите, така и в дискусиите. През м. април се проведе обучение за Жени-ГЕРБ в гр. Габрово.
Още една партия даде заявка за обучение на своите жени - на 7 март в София Ст. Хаджимитова се срещна с жените от партия ДПС - София.

Екипите на фондация "Джендър проект в България" и на Gender Task Force приветстват активността на жените от политическите партии в България. Надеждите са, че с тяхна помощ ще се извършат онези крайно необходими вътрешни реформи за демократизиране на основните политически партии, които ще върнат доверието на хората в политическата класа.

Станимира Хаджимитова, Регионален координатор на проекта

Станимира Хаджимитова, Регионален координатор на проекта

Тук можете да изтеглите Анализ на положението на жените в ляво ориентираните политически партии от Югоизточна Европа, с автор Соня Локар /на англ. език/

 

{edocs}docs/Report_Sonja_finalen.pdf,500,300,link{/edocs}

{linkr:none}


Проект Да научим!

SEE WoRD