{easyflash movie:images/stories/artimages/rnc.swf id:container width:200 height:150}На 30 юни 2006 год. в зала "Десислава на хотел "България" се проведе КРЪГЛА МАСА за отчитане на резултатите от проведената в България НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ: "Участие на ромските жени в обществено-политическия живот - централна и местна власт", в рамките на Регионален проект "Ромските жени могат -II", финансиран по линия на Пакта за стабилност, Джендър Таск Форс.

Беше съгласуван график за провеждането на Обществените дебати:

Калинка Сливкова - координатор на проекта