{easyflash movie:images/stories/artimages/romabankyq.swf id:container width:200 height:150}На 24 и 25 март 2006 година Фондация "Джендър проект в България" беше домакин на Регионална среща "Ромските жени могат", с участието на представителки на 10 страни и територии: Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Хърватия, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и България. Проектът се финансира по линия на Пакта за стабилност и е продължение на проекта "Ромските жени могат" от 2003 година.
В работата на срещата взеха участи и Соня Локар- Председател на Работната маса по равните възможности към Пакта за стабилност и Мари Ан Рукавина - ръководител на регионалния офис на Пакта за стабилност в Загреб.
От всяка страна участваха екипи от трима души - по две ромки-фасилитаторки и координаторките на проекта от НПО. Презентации предишни конференции:

- Проект "Ромските жени могат -II", етапи на проекта

{edocs}docs/RGM_etapiproekt.pdf,500,300,link{/edocs}

- Ромски действия за прилагане на права за равенство

{edocs}docs/Romski_deistviq.pdf,500,300,link{/edocs}

- Нагласи на публичната администрация за включване на представители на ромската общност

{edocs}docs/Naglasi.pdf,500,300,link{/edocs}


Проект Да научим!

SEE WoRD