С П И С Ъ К
НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ КОИТО СА СЕ ВКЛЮЧИЛИ В КАМПАНИЯТА
НА GLOBAL FUND FOR WOMEN - USA ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА
ЗА
ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЖЕНИТЕ ОТ ЦЯЛ СВЯТ

No Дата Организация Име Стойност/USD
1 03.09.2004 Клубове на жените-земеделки при БЗНС-НС Теодора Андреева 100.00
2 14.09.2004 Фондация "Пулс" - град Перник Екатерина Велева 30.00
3 20.09.2004 Фондация "Солидарно общество" Таня Турлакова 60.00
4 23.09.2004 Сдружение "Знание, Успех, Промяна" - село Крайници Силвия Овчарченска 50.00
5 23.09.2004 Сдружение "Център Вела" - град Враца Дарина Еремичева 15.00
6 28.09.2004 лична вноска Калинка Иванова Сливкова 10.00
7 04.10.2004 лична вноска Станимира Рангелова Хаджимитова 100.00

Проект Да научим!

SEE WoRD