Тематичен план
Дипломни работи
Презентация
Анкета
Благодарности
Снимки от партито

 

 

Тематичен план

 

 • Откриване на курса.

  Запознанство, споделяне на очакванията от курса, лична мотивация, дефиниране на правилата на работа на групата. Исторически и социо-културен преглед на статуса на жените и мъжете през различните епохи. Културата на патриархата или властта на фалоса.
  Философия и критика на феминизма. Секс и джендър. Джендър роли и стереотипи.
  Бистра Бонева –“ Джендър проект в България”

 • Представяне и дискусия на документалния филм “Пет сюжета на тема Женско - Мъжко” - продуцент БНТ и “Джендър проект в България” Култура, субкултура, унисекс, джендър стереотипи.
  Петър Волгин - журналист, Бистра Бонева


 • Джендър стереотипи в електронните медии – радио и ТВ. Медиите само отразяват съществуващите традиционни стереотипи или моделират нови модели на джендър роли?
  Доц. Снежана Попова


 • Образът на жените в рекламата. Сексизъм и масмедийни продукти. Доц. Христо Кафтанджиев
 • Джендър в развитие. Практически и стратегически джендър нужди. Джендър анализ и устойчиво развитие. Джендър аспекти на икономическите процеси. Анализ на бедността. Влияние на глобализацията.
  Станимира Хаджимитова – “Джендър проект в България”
  Представяне на изследването на ЖАР и АСА - “Жени, Труд, Глобализация”


 • Документален филм “Тя и Той – две роли в една пиеса” – автор Бистра Бонева, Зорница Гюрова Домашното насилие като механизъм за власт и контрол. Митове и реалности, фондация “Анимус”

 • Джендър отношения и човешки права. Национално и международно законодателство. Застъпничество и лобиране. Български център за джендър изследвания, Женски алианс за развитие


 • Джендър аспекти при вземане на решенията. Участието на жените в политическите процеси.
  Станимира Хаджимитова, Емил Кошлуков


 • Джендър аспекти на списанието Playboy.
  Антоний Георгиев – главен редактор на списанието
 • Военните конфликти и техните социални и джендър влияния.
  Гледна точка на жените – военни репортери към войната.
  Елена Йончева - журналист


 • Етническите малцинства и скритата дискриминация на жените.
  Документален филм “Несподелено мълчание” Бистра Бонева


 • Изкуство – театър - джендър.
  Явор Гърдев - режисьор


 • Джендър и международна журналистика. Положителни практики.
  Д-р Мария Нейкова
 • Заключителна част на курса. Решаване на казуси и отчитане на постигнатите резултати.

 • Арт – хепънинг

 • Презентация на курсовите работи на студентите
 •  

  Нагоре

   


  Дипломни работи

  • Александра Мартинова - Разпределение на джендър ролите между мъжа и жената в семейството
  • Александрина Кънчева - Пътят, който ни събира, пътят, който ни разделя
  • Асенка Ганчева - В огледалото на искреността или популярни имиджови стратегии на женското
  • Валентина Пачова, Душка Каршова, Илияна Шишкова, Любка Дамянова - Стереотипи на българското
   в "Шоуто на Слави"
  • Галина Георгиева - F/M ситуация.BG-версии & Реклама
  • Емил Маринов, Мария Македонска, Мария Милушева - Фото-проект ПОЛюси
  • Есин Рафетова, Калбие Ходжева - Жените в политиката – процес на вземане на решения и отражение на това участие върху съответните сфери
  • Иван Кожухаров - Видеофилм ПОЛЮСИ
  • Камелия Панайотова - Джендър стереотипи в чатовете
  • Ласка Ласкова, Яна Вичева - Едно интервю. Анализ на комуникативните стратегии с оглед на джендъра като социално-демографски маркер
  • Мария Николова - За рекламата като за реклама и за джендър ролите в нея
  • Надежда Павлова - Той и Тя в списание Playboy
  • Николета Еленкова - TO BE [bi] OR NOT TO BE GAY
  • Нора Виткова - Жените в журналистиката
  • Павлина Цанова - Мама, татко и аз в рекламите
  • Руми Върбанова - Жените в управлението
  • Румяна Желева - Жените и/или мъжете в играта СТАНИ БОГАТ
  • Станимир Панайотов - "3+3=3" Аспекти на  капиталистическия род
  • Стела Ненова - Поглед върху сп. "ЕВА"
  • Теодора Балкова - Джендър роли в секса от контекста на статии в сп. "Егоист"


  Презентация:

  Донор: Програма MATRA - Посолство на Кралство Холандия в България
  Изпълнител: Фондация “Джендър проект в България”
  Партньор: Факултет по журналистика и масова комуникация - СУ “Климент Охридски”
  Продължителност на проекта: Декември 2002 - Август 2003

  Пълният текст на проекта може да разгледате и изтеглите тук

  {edocs}docs/presentationM.pdf,500,300,link{/edocs}


  Нагоре


  Анкета

  Какво мислят студентите за курса "Джендър и медии"?

  Най-силно впечатление ми направи:

 • Петър Волгин; Елена Йончева; Темата за сексизма в рекламата.
 • Елена Йончева; темата за войната в Ирак.
 • Фактът, че всички, взели участие в курса определено имаха желание да дискутират - диалогът беше най-ценен.
 • Самият интерес към джендър-проблематиката; чудесно е, че ангажираните с нея имат "поле" за изява (макар, че не знам практическите резултати доколко са значими)
 • Темата за насилието и се надявам да имам възможност и занапред да получавам информация за това какво се случва с този проблем и какви са начините за справяне с него.
 • Колко важен е всъщност джендър-проблемът и колко много страни от обществения, социалния, та дори и личния ни живот обхваща.
 • Всички участници бяха силно мотивирани.
 • Лекцията на режисьора Явор Гърдев.
 • Първата лекция и ентусиазма на координатора на проекта за работа; трудността да има конкретика "тук и сега".
 • Фактът, че има жени, които не обръщат внимание и не считат проблема за равнопоставеността за реално съществуващ.
 • Жените и Интернет; жените и Рекламата; липсата на адекватно законодателство у нас, относно жените и техните човешки права. " Лекцията на Кафтанджиев за жените в рекламата бе поднесена изключително колоритно.
 • Лекцията (срещата) с Емил Кошлуков.
 • Привличането на вниманието с интересни и актуални теми, с гостуващите лектори, с начина на поднасяне на информацията. Курсът е различен от другите!!!
 • Сериозността на курса; някои от темите бяха много интересни.
 • Свободата да изказваш мнението си, демократичността.
 • Най-големите ми възражения са свързани:

 • Дискриминацията в България е толкова голяма, всичко е само на думи.
 • Невъзможността на този етап някои от крещящите проблеми на обществото ни да бъдат разгледани там, където трябва.
 • Недостатъчно задълбочаване, "тъпчене на едно място" в някои моменти по време на обучението.
 • Липсата на по-големи изисквания към курсистите; недостатъчно усилия в посока сближаване между участниците (за което вина имат не толкова организаторите, колкото самите участници)
 • Краткотрайността на курса.
 • Липсата на достатъчно време за дискусии, изказване на собствено мнение, липсата на обобщение след изказвания на отделни курсисти.
 • Повече систематичност в организацията, повече яснота в обясненията и повече интересни и любопитни факти и изследвания.
 • Не съвсем разграничената линия между "сегашно" и "бъдещо" време в дискусиите - това децентрираше изводния материал.
 • Не всички лектори имаха представа какъв е курса, а още по-малко какво е джендър. Повечето не се бяха подготвили предварително, а импровизираха "на тъмно".
 • Повърхностното представяне на някои теми. И това, че някои лектори не бяха наясно какво точно трябва да кажат и дори, че самите те не бяха наясно за какво точно става въпрос.
 • Полярния модел, напомнящ движение от 19в. в САЩ.
 • Да се теоретизира по теми, които имат много примери и да се налагат мнения еднолично; не си отговорих на въпроса: къде да търся gender?
 • Трябва да има повече конкретни съвети как бихме могли да се преборим със случаи от реалния ни живот, или други начини за самоусъвършенстване.
 • Нямам възражения. Курсът бе изключително полезен, но за съжаление бе твърде кратък, за да обхване обстойно цялата тематика и нейните аспекти.
 • Постепенно намаляващата мотивираност на участниците и непостоянният интерес. Може би причината е в неоправданите очаквания, леко хаотичните дискусии и отвореността, при която протече курса.
 • Декларативния тон на някои от лекторите, дефицитът на анализ, липсата на множественост на гледните точки и ограниченият инструментариум.
 • Недостатъчната възможност за изява, за дискусия, за самостоятелно проучване на избран проблем, освен крайния проект.
 • Това, че имаше прекалено малко срещи на работните групи:
 • Други коментари:

 • Надявам се да има следващ курс и пожелания студентите да участват в проекта. Идеята живее. Мисля, че има развитие!
 • Курсът изпълни задачите си. Хубаво е такива курсове да са по-масови и редовни като практика. Цялото общество има нужда от джендър-образование.
 • Този проект е в пълен синхрон с тенденцията да се говори за джендър в цяла Европа и е чудесно, че курсът се случва и тук. Като всеки първи път обаче, има много неща които трябва да бъдат изгладени при следващия проект, какъвто се надявам да има!
 • Организацията беше чудесна, темите - провокативни и любопитни за мен. Иска ми се да има развитие тази идея и да се работи не само с млади хора, но и с хора от всякакви възрасти.
 • Идеята за подобен курс е чудесна, предполагам, че ще има и следващи подобни проекти, съобразени с конструктивната критика (доброжелателна във всички случаи) на курсистите ви.
 • "Джендър и медии" трябва да се превърне в курс, даващ една компетентна подготовка по темата. Дори малко практика или задачи в областта на социологията, психологията, правото и журналистиката не би била излишна.
 • Препоръчвам по-голяма връзка с чуждестранни лектори и с хора с по-голям опит, наблюдения и анализи в тази област.
 • Да продължим по-нататъшната комуникация и да се информираме и помагаме на фондацията с каквото можем.
 • Това е едно начало! Браво!
 • Като цяло курсът ми помогна да си обясня явления, които забелязвах, но ми беше трудно да разтълкувам. Повечето лектори бяха интересни, представители на различни сфери на обществения живот.
 • Be happy, think positive, peace, let men live!!!
 • Може би формата има нужда от по-близък тип работа, а не лекции, т.е. да бъдем истински екип, да създаваме собствени идеи за работа чрез личния си опит и да се започне с някаква обща мотивация за постижения.
 • За мен курсът беше полезен - поради разнообразието си и различната информация, поднасяна от лекторите в часовете. Хубаво е да има по-голямо представяне на теми, които са реалност у нас, информацията за тях да е практическа, да помогне за бъдещата работа и по-доброто самочувствие на българската жена.
 • Бих искала да науча повече за законодателството в международен аспект, относно джендър отношенията и човешките права.
 • За мен бе удоволствие да посещавам курса. Имах възможността да се срещна с интересни за мен личности. Благодаря за този шанс.
 • Предлагам при следващо провеждане на курса да бъде изработен механизъм за подбор на участниците, при което да се направят 1, 2 или повече групи с 15 участника максимално и да се изисква по-голяма ангажираност от тях.
 • Усилията на организаторите са впечатляващи - от обговарянето винаги има полза, особено от експертното такова. Насочването на подобно усилие именно към студенти - бъдещи журналисти, PR-ци и opinion-maker-и, е чиста инвестиция в бъдеще. Дано е успешна! Стискам палци!
 • Чувствам се обогатена от посещаването на курса, по-добре информирана. Способна да погледна от гледна точка на джендър-мисленето. Професионално отношение на организаторите към курса и студентите!
 • Мисля, че щеше да бъде хубаво, ако имаше повече срещи на работните групи, с повече дискусии. Много ми хареса срещата на групата "Джендър стереотипи в културата", която се проведе в офиса на фондацията. Получиха се интересни разговори. Гледахме филма за етническите малцинства, получихме интересни книги. Просто беше наистина полезно.
 • Според мен ще има следващ курс, който ще е също толкова успешен.

 • Нагоре


  Благодарности

  Защото да се работи с младите хора по проблемите на равнопоставеността на половете е много по-трудно, отколкото с другите целеви групи. Студентите са чувствителни и критични към пропуски в преподаването от всякакъв характер, искат и очакват винаги повече и най-доброто. Те подхождат с отворено съзнание към всяка новост и експеримент в областта на образованието и чувствайки се европейци и граждани на света, непрекъснато сравняват "тук" и "сега" - постигнатото със световните стандарти. Фактът, че темата успя да мотивира и да въвлече над 50 студента активно да участват в учебния

  курс"Джендър и Медии" е показателен, че нуждата от джендър обучение на университетско равнище е актуална. Студентите по журналистика и връзки с обществеността увлякоха свои колеги от други специалности, така че на практика участниците бяха много повече, както и гледните точки и приноса на младите хора към реализацията на проекта.
  Устойчив резултат, обаче може да бъде постигнат само, ако работата със студентите продължи.Придобиването на нови знания и умения ще повиши тяхната джендър чувствителност.

  Благодаря на партньорите в този проект - "Факултета по журналистика и масова комуникация" на СУ "Св. Климент Охридски" за готовността да експериментираме нови програми и подходи, както и за готовността да работим в бъдеще за усъвършенстване на курса "Джендър образоване и медии", докато той стане част от университетската програма.
  Партньорството между опита на активистите от неправителствените организации и университетските преподаватели крие потенциал, който е гаранция за въвеждане на успешни практики.Вече е факт методиката за преподаване на джендър обучение, предназначена за студенти и създадена като продукт на пилотния проект "Джендър и Медии".
  Това е едно добро начало!


  Бистра Бонева
  Координатор на проекта "Джендър образование и Медии"
  Фондация "Джендър проект в България"

   

  Инициативата на Фондация "Джендър проект в България" и Факултетът по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Кл. Охридски" за провеждане на курс "Джендър и Медии" има своя успешен край. Той се проведе в периода март - май 2003 г., има своето мултимедийно представяне, а вече е факт и методиката "Джендър и Медии".
  Д-р Теодора Петрова Проектът стана възможен благодарение на финансовата подкрепа на Кралство Холандия чрез програмата "МATRA". Тук е мястото да изкажем благодарност на спонсорите на проекта и да отчетем, че той бе успешен. Ние като организатори считаме, че този курс беше полезен, а участниците в него смятат, че е бил интересен и чрез него са имали възможност да придобият нов поглед върху джендър подходите и отразяването на този тематика в медиите.


  Д-р Теодора Петрова
  Зам декан на ФЖМК по международната
  и научно- изследователската дейност

   


  Мария Нейкова Едновременно предизвикателство и удоволствие беше участието ми в проекта "Джендър и Медии", както и в подготовката на примерната методика за преподаването му. Предизвикателно беше въвеждането и обвързването в единната перспектива на джендър на проблеми на международните отношения, на човешките права, на медиите, особено като се имат предвид ниската джендър чувствителност на теорията на международните отношения, както и на съвременната практика на българската журналистика. По-голямо удоволствие и удовлетворение от интереса и дейната съпричастност на младите хора е трудно да се изпита...


  Д-р Мария Нейкова
  Преподавател във ФЖМК

   

   


  Нагоре


  Снимки от партито


  Нагоре