На 14.11.2016 г. екип на фондация „Джендър проект в България“ организира Ден на равното заплащане с представители на леката промишленост от страната.

Прочети още...

Обучителният семинар се състоя на 15.11.2016 в София. Присъствалите 32 жени, основно представители на двата синдиката, НПО и работодателска организация,  активно работиха в рамките на отделните сесии по въпроса за разлика в заплащането по пол. Семинарът започна със сесия върху различни аспекти на джендър концепцията, фасилитирана от Станимира Хаджимитова.

Прочети още...

На 12 октомври т.г., в зала „България“ на хотел „Санкт Петербург“ в град Пловдив се състоя информационно събитие, посветено на разликите в заплащането по пол.

Прочети още...

На 05 август 2016 год. в комплекс „Арбанаси“ бе проведена 3-та информационна среща по въпросите на разликата в заплащането по пол, в рамките на проект „zeroGPG – Gender Equality: Innovative tool & awareness raising on GPG“.

Прочети още...

На 05 и 06 август 2016 г. в хотел „Извора” – комплекс „Арбанаси” , край В. Търново се проведе семинар – обучение организиран от ръководствата на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост и Синдикат „Бира, храни и напитки”.

Лекторите: г-жа Станимира Хаджимитова - Изпълнителен директор на фондация „Джендър проект в България” и г-жа Виолета Иванова – Изследовател към ИССИ – КНСБ заинтригуваха участниците с актуално представени теми по равнопоставеността на половете и преодоляване различията в заплащането; съвместяване на трудовия и семеен живот (разходи – ползи); обзор на икономическата ситуация и информация от резултатите по Проект „Zero GPG - Gender e-quality: Innovative tool and awareness raising on GPG”; основни резултати за м. юни 2016 г. от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живота, мерки за повишаване на доходите и др. Кратка информация за дейностите, кампании, инициативи на Комисията по равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ, както и предстоящи насоки на работа, представи г-жа Валентина Кацарска. Гости на семинар-обучението бяха: г-жа Иванина Янкова - експерт – юрист (РС на КНСБ – Велико Търново), директори на предприятия, представители на „Управление на човешките ресурси” в дружествата.

Прочети още...

Втори инфоден по проект ZeroGPG, с участието на работници и служители от СФ „МЕТАЛИЦИНа 15 юни в гр. Несебър се състоя втората информационна среща на фондация Джендър проект в България /ДПБ/ по проект ZeroGPG, с участието на работници и служители от СФ „МЕТАЛИЦИ“.
Сред 60-те участника /39 мъже и 21 жени/ имаше активисти от КЦМ АД гр. Пловдив, Аурубис България, Стомана-индъстри, Промет стиил ЕАД, Алкомет АД, СББ Сопот, Промет стиил Бургас и централата на профсъюза.

Експертът-изследовател към проекта Виолета Иванова /ИССИ на КНСБ/ въведе темата с обща презентация за издръжката на живота и динамиката на средната работна заплата.

Прочети още...

На 25 април 2016 г. фондация „Джендър проект в България“ /ДПБ/ организира в партньорство с Министерство на труда и социалната политика  конференция на тема „Стратегии за преодоляване на разликата в заплащането по пол“. Събитието се състоя в Дома на Европа и беше подпомогнато от фондация Фридрих Еберт, бюро България, като се съчета с разширено заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет.

Прочети още...