На 01.10. 2015 г. в рамките на проекта бе проведена експертна среща с представители на заинтересованите страни за обсъждане на подготвения по проекта портал www.zerogpg-project.eu, който играе многофункционална роля.

По време на срещата Диана Георгиева представи накратко проекта с неговите основни цели и дейностите, планирани да се реализират в рамките на 3 годишен период. Представителките на основните заинтересовани страни – публична администрация в лицето на Министерство на труда и социалната политика, на неправителствения сектор, синдикатите, работодателите и служител в агенция за недвижими имоти дадоха обратна връзка и предложения във връзка с активностите, които предстоят, в т.ч. Дни на равното заплащане; обучения; информационна и справочна онлайн библиотека, с наличие на богато съдържание по темата за неравенство в заплащането, както и динамичен онлайн ресурс с възможността за ползването на онлайн калкулатор за изчисляване на неравенството в заплащането между половете.

От страна на партньора ДПБ присъстваха Станимира Хаджимитова, Виолета Иванова и Диана Георгиева.