На 05 август 2016 год. в комплекс „Арбанаси“ бе проведена 3-та информационна среща по въпросите на разликата в заплащането по пол, в рамките на проект „zeroGPG – Gender Equality: Innovative tool & awareness raising on GPG“.

Участие в срещата взеха синдикални дейци от предприятия от леката промишленост – 46 човека – 19 мъже и 27 жени. По време на срещата изследователя към проекта Виолета Иванова (ИССИ на КНСБ) запозна присъстващите с темата за издръжката на живота и динамиката на средната работна заплата в различни сектори от икономиката с акцент върху леката промишленост (пивоварна промишленост, производство на храни и напитки, производство на облекло, текстил и кожа).

Джендър експерта в проектаСтанимира Хаджимитова представи темите: какво разбираме под „разлика в заплащането по пол“; основните фактори, които водят до различие в заплащането по пол; как мерим GPG в ЕС; влияние на отработените часове, възрастта, професиите, разпределението на доходите и контрола върху GPG. Особен интерес предизвикаха споделените „добри практики“, прилагани в другите страни-партньори.

Представеният ТВ клип по темата, заснет от ДПБ постави началото на динамична дискусия.

 

{backbutton}