На 12 октомври т.г., в зала „България“ на хотел „Санкт Петербург“ в град Пловдив се състоя информационно събитие, посветено на разликите в заплащането по пол.

Станимира Хаджимитова, координатор от българска страна на проект "ZeroGPG- Gender e-quality: Innovative tool and awareness raising on GPG",  наблегна на факта, че разликите в заплащането по пол се движат между 14 до 35% в полза на мъжете, в зависимост от сектора, който разглеждаме, като тази разлика достига чувствителното ниво от 40% при пенсиониране, което вече ни дава основание да говорим за феминизиране на бедността.

По време на своето участие в дискусията, Виолета Иванова от КНСБ - изследовател в проекта, запозна присъстващите с основните изводи от проведено  проучване в 29 предприятия от типа на МСП от реалния сектор (хранително-вкусова, химия, строителство, лека промишленост, земеделие, машиностроене, металургия, енергетика). Независимо, че изследването не е представително за страната – участваха 405 работници и служители  на възраст между 18-67 г. (217 жени и 188 мъже) то подсказва, че  вече може да се говори за феминизиране на цели отрасли, като напр. социални услуги, медицинско обслужване, шивашко производство, образование. Дори във финансовата сфера, много от жените са на по-ниски позиции. Трябва да се предприемат мерки за изравняване на заплатите на двата пола. Според изследователката една от най-важните стъпки е намиране на баланс между работа и семеен живот, фактор от изключително значение най-вече за жените, които са с малки деца. Необходими са и мерки за насърчаване кариерното развитие на жените, както и оценяване и оптимизиране структурата на заплатите на жените.

 

Събитието бе широко отразено в медиите.

http://news.bnt.bg/bg/a/zhenite-u-nas-s-po-niski-zaplati-ot-mzhete

https://dcnews.bg/%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%8F/

http://www.economic.bg/bg/news/7/kakva-e-razlikata-v-zaplashtaneto-na-zheni-i-mazhe-v-balgariya.html

http://www.monitor.bg/a/view/6762-%D0%9C%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%8A%D1%81-174-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8

 

http://www.ngobg.info/bg/news/105279-%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D1%81-40-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5.html