Обучителният семинар се състоя на 15.11.2016 в София. Присъствалите 32 жени, основно представители на двата синдиката, НПО и работодателска организация,  активно работиха в рамките на отделните сесии по въпроса за разлика в заплащането по пол. Семинарът започна със сесия върху различни аспекти на джендър концепцията, фасилитирана от Станимира Хаджимитова.

След това, експертът в проекта, Виолета Иванова от ИССИ представи законодателната и институционална рамка, както на ниво ЕС, така и на национално ниво. След което беше отделено време на информационните източници, които могат да бъдат използвани при бъдещи дискусии. Виолета Иванова обърна внимание върху проведеното проучване и постигнатите резултати в рамките на проекта. Последва онлайн обучение от Диана Георгиева, която премина през основните стъпки на използване на уеб базирания инструмент за изчисляване на съществуваща разлика в заплащането в МСП, както и представяне на уеб портала www.zerogpg-project.eu. В сесията с въпроси и отговори участниците показаха интерес и чувствителност към дискутираните проблеми. Всеки един от участниците получи брандирани материали (пазарска чанта и CD с ръководство и наръчник за обучители, които могат да се ползват в последващи обучителни мероприятия. Семинарът завърши с връчване на сертификати на участниците от страна на г-жа  Хаджимитова.  Успешната логистична организация на събитието бе осигурена от счетоводителя на фондацията, Диана Кованджиева.

Обучението премина по следната програма :

Програма

9:00 -   10:00                          Регистрация. Кафе

10:00 – 10:50             Сесия 1: Да се запознаем!

10:50 – 11:10             Сесия 2: Предварителен тест

10:10 – 11:50              Сесия 3: Повишаване чувствителността към равнопоставеността

11:50 – 12:30             Сесия 4: Многото роли на жената в обществото

12:30 – 13:30                         Обяд

13:30 – 14:30             Сесия 5: Разлики в заплащането по пол (GPG)

14:30 – 15:30             Сесия 6: Стратегии за преодоляване на GPG

15:30 – 16:00                         Кафе пауза

16:00 – 17:00             Сесия 7: Стратегии за преодоляване на GPG /продължение/

17:00 – 17:30             Сесия 8: Оценка на получените знания и на обучениетo