На 14.11.2016 г. екип на фондация „Джендър проект в България“ организира Ден на равното заплащане с представители на леката промишленост от страната.

Участие взеха 68 човека (18 мъже и 50 жени), като всеки получи брандирана торбичка за пазар и информационна брошура по темата.  Г-жа Станимира Хаджимитова използва случая да поздрави Цветелина Милчалиева за избирането й за Председател на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП)! За първи път начело на организацията застава жена – пожелаваме ти успех, Цвети!

А Валентина Кацарска бе избрана за зам.-председател на ФНСОЛП! Браво, момичета!

На 22.11.2016  г. в зала 8 на Националния дворец на културата бе проведен Ден на равното заплащане, в който се включиха 159 човека (14 мъже и 145 жени) представители на двете синдикални конфедерации, министерства, учители и директори на училища от София и региона, представители на бизнеса, на неправителствения сектор, на работодателска организация. В срещата активно участие взеха г-н Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ, който запозна  присъстващите с позицията на синдикатите по въпросите на равнопоставеността. Г-н Христов в своето изказване постави акцент върху значимостта на колективното трудово договаряне за намаляване на разликата в заплащането по пол. Активно участие в срещата взе и г-жа Екатерина Йорданова (председател на съюза на транспортните синдикати в България и зам. председател на Комисия за работа с жените, децата, младите хора и семейството към КНСБ), която запозна аудиторията с политиката на различни нива, представи индекса за равенство, както и проекти, по които синдикатът е активен партньор. Г-жа Йорданова постави своя акцент върху факта, че равенството по пол е в своята същност основно човешко право, което намира своето отражение в социалния диалог на всички нива и във всяка област. Изследователят по проекта, г-жа Виолета Иванова /ИССИ/, представи методиката, организацията, както и резултатите от проведеното проучване сред 29 малки и средни компании, разположени в различни региони на страната.  Г-жа Иванова завърши своето изложение със заключението, че законодателството само по себе си няма да бъде достатъчно, ако не се предприеме многостранен подход, като от решаващо значение е насърчаване информираността по отношение ползите от прилаганите мерки, които да гарантират решаването на проблема с неравенството в заплащането. В заключението си изследователката отдели нужното внимание и на предразсъдъците и традиционните роли на мъжете и жените, които се оказват пречка при реализацията на трудовия потенциал на жените. Г-жа Станимира Хаджимитова представи на присъстващите идеята за организиране на конкурс и връчване на отличието „Компания с нулева разлика в заплащането по пол“ преди Диана Георгиева от ДПБ  да запознае аудиторията с уеб базирания инструмент за изчисляване на GPG (Gender Pay Gap - разлика в заплащането по пол) . Калкулаторът бе представен във вариантите му използваем от позицията на служител, който иска да провери нивото на своето заплащане, както и от позицията на работодател, който се интересува от нивото на равнопоставеност по отношение заплащането по пол в рамките на компанията, която управлява.

Последва кратка дискусия, в която представители на МТСП, СБУ и ромския съюз изразиха своята позиция по темата. Постигнато беше единодушие, че само съвместните действия на неправителствения сектор, синдикатите, науката и институциите ще доведат до редуцирането на GPG.

 

{backbutton}