В периода 19 – 20.01. 2017 г. в София се проведе първата работна среща по проект Career Rocket: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training (Career Rocket: Уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение).

Представителите на партньорите по проекта за България (Джендър Образование Изследвания и Технологии и Джендър Проект в България), Хърватия (GTF-ISG), Гърция (4 Elements) и Румъния (AUR) в рамките на два дни проведоха задълбочени дискусии по заложените цели на проекта, неговите етапи, предизвикателствата, които стоят пред партньорите в отделните държави. Представителите на ДПБ Станимира Хаджимитова, Диана Георгиева и Диана Кованджиева взеха активно участие в работата на срещата.