На 29.05.2017 г в София, се състоя първата работна среща на екипа от педагогически специалисти.

Екипът се заема с нелеката задача да прегледа програмите по български език и литература, история, информационни технологии, биология, химия, физика, гражданско образование и философия за трите образователни степени и да предложи задачи по темата за равнопоставеност на половете в съответствие със спецификата на изучаваният предмет.

По време на срещата джендър експертите, Станимира Хаджимитова, Живка Маринова и Костадинка Самсорова запознаха присъстващите с концепцията за равенство на жените и мъжете. Представени бяха и преглед на релевантни български изследвания на образователните програми, както и основните резултати от проведено от Европейският Институт по равнопоставеност на половете изследване на европейските образователни системи във връзка с предизвикателствата на равнопоставеността на половете.


Ръководителят на проекта, Живка Маринова представи пред присъстващите експерти очакванията на проектният екип по отношение на примерите, които трябва да се разработят.В проведената след това дискусия се уточниха допълнително възникналите въпроси. Участниците приеха решение за следващи работни срещи през м. юни и юли. Любезен домакин на срещата бе Департаментът за информация и усъвършенстване на учители към Софийски Университет.