Проект CAREER ROCKET бе представен пред експерти от МОН на 21 декември в конферентна зала в министерството.

Представянето на проекта бе направено от Диана Георгиева, експерт към фондация „Джендър проект в България“, координатор на проекта за България. Г-жа Георгиева представи накратко целите на проекта, планираните дейности и участниците в проекта. След това думата взе г-жа Живка Маринова /ръководител на проекта и директор на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ /, която представи накратко приключилото входящо допитване към учители и ученици, което стана повод за дискусия сред присъстващите, преминала в споделяне на мнение от страна на присъстващите експерти от ДИИУ, подготвили анализа на училищната програма по предмети история, математика и философия. Те споделиха своя подход при анализа на учебната програма по своите предмети и начина на включване на темата за равнопоставеността в учебното съдържание.

Г-жа Маринова сподели няколко интересни ученически  решения на поставената им задача в часовете по математика. Единият от примерите бе на дете от смесен брак, което бе разгледало темата за „Жените в Древен Китай“, използвайки оригинални сайтове на китайски език, а другият ученик бе представил по интересен и нетрадиционен начин своите мисли по темата „Неравенствата в математиката и живота“. Г-жа Станимира Хаджимитова /Директор на фондация „Джендър проект в България“/, джендър експерт и обучител в проекта, представи работна програма за обучение на директори, което предстои.

В последвалата след това дискусия бе уточнен реда, по който МОН ще подпомогне процеса по уведомяване на регионалните инспекторати  за обучението и включването на директори по места. Експертът Елена Велинова /ДОИТ/ сподели своя опит от организирания от няколко години конкурс за Училище Без Насилие. В изданието на конкурса през 2018 година, което ще бъде и юбилейно /5-то подред/ ще бъде включен и въпрос, свързан с професионалното развитие и преодоляване на ограниченията на стереотипното мислене.