На 26 май 2006 в град Благоевград се проведе третият Обществен дебат, в рамките на проекта "Ромските жени могат-II", с финансовата подкрепа на Пакта за стабилност. 

На 26 май 2006 година в град Благоевград се състоя поредният Обществен дебат в рамките на регионалния проект "Ромските жени могат -II", финансиран по линия на SPGTF /Пакта за стабилност /.
Местната координаторка на проекта Меглена Михайлова - адвокатка, се спря на темата за обсъждане: "Ролята на жената в повишаване нивото на образованието в ромската общност".

Дебатът се проведе в партньорството с Областната администрация с участието на Председателя на Областния съвет по етнически и демографски въпроси г-н Венцислав Димитров. Участваха още: директор на училище с преобладаващо присъствие на ромски деца, представители на Общинския и Обществен съвет от град Симитли, клуб "Отворено общество", председателка на партия "Дром", Областна администрация от село Струмяни, младши експерт по ЕДВ от град Якоруда, от село Микрево, представители на НПО. Много приятна изненада беше участието на Силвия Филипова от ПАКИВ, която беше организатор на семинара в град Пазарджик по първата част на проекта "Ромските жени могат" през 2003 година. Надграждането на умения в такива ромски жени ги прави още по-уверени и видими както в тяхната общност, така и в цялото общество.
Радио Благоевград взе интервюта от участниците в срещата и координатора на проекта. Проведе се много оживен разговор за ролята на ромското семейство и особено на ромската жена за осъзнаване на необходимостта от образование, като основна предпоставка за преодоляване на дискриминацията. Направени бяха много предложения по какъв начин да бъдат мотивирани родителите и да бъде скъсена връзката между училището и семейството - примерно като майките бъдат привличани да работят като помощник-учители и така да бъдат по-близо до децата и работата в училището. Това до голяма степен ще подпомогне разрешаването на проблема за привличането и най-вече задържането на ромските деца в училището.
Даниела Добрева от Якоруда сподели една добра практика - Общинска програма за интеграция на ромите в техния град, която е обезпечена с годишен бюджет от 6000 лева, като ромите са около 600 човека. Колкото и малко да се тези пари, те демонстрират отношението на общинската администрация към специфичните нужди на една маргинализирана група.
Ролята на ромската жена за повишаване образованието беше разгледана и в качеството й на майка, която трябва да мотивира собствените си деца да ходят на училище - например, беше споделено, че ромските деца като тръгнат на училище не знаят български език и когато са в смесени паралелки задържат учебния процес.
Ролята на Областната и Общинска администрация беше подчертавана в почти всички изказвания - 42 документа са утвърдени на национално ниво по проблеми на ромската общност, но когато не са спуснати на местно ниво и съответно обезпечени финансово, те остават само на хартия. За 2006 година България е определена за Президент на Декадата на Ромското включване и у нас ще се проведат много международни срещи в които задължително трябва да участват и общините като партньори, за да може да се разработват на местно ниво съответните програми.

Калинка Сливкова - координатор на проекта