На 16 май 2006 в град ЛОМ се проведе първият Обществен дебат, в рамките на проекта "Ромските жени могат-II", с финансовата подкрепа на Пакта за стабилност. 

Темата на дебата беше: "Дискриминирани ли са ромските жени? Защо?"
{easyflash movie:images/stories/artimages/plovdivlom.swf id:container width:200 height:150}
Сред участниците в срещата имаше шест ромски общински съветници /мъже/, председателят на общинския съвет и заместник- кмет /ром/, които много активно се включиха с конкретни примери за пасивността на ромските жени и тяхното нежелание да работят на доброволни начала, предпочитат да си седят в махалата. Например по време на наводненията са ги молили да участват в оценка на щетите и те са отказвали. Наблегна се също и на необходимостта от образование, въпреки, че и то не ти гарантира, че ще те наемат на работа. На срещата присъстваха млади ромски жени с висше образование, които са без работа. Така наречената "скрита дискриминация" продължава да съществува.

Общинските съветници обясниха, че повечето от заседанията на Общинския съвет и комисиите към него са открити и всеки който пожелае може да присъства, да слуша, за да бъде информиран как работи общината, кои са приоритетните проблеми, какви средства се залагат, т.е. пълна прозрачност. Те предложиха на жените да се възползват от тази възможност и така ще станат по-активни участнички в обществения живот.
Заместник-кметът излезе с конкретно предложение по темата : към изработената от Общината рамкова програма за работа с етническите малцинства да се добави и ново приложение, конкретно насочено към проблемите на жените и как биха могли да се решават.
Представител на партия "Евророма" подкрепи идеята за повече жени и в политическия живот. Тяхната партия е единствена засега, която има програма за развитието на жените - има жени в ръководното тяло, има видни ромски и неромски жени, които членуват в партията и обеща при следващите местни избори в ЛОМ вече да има ромска жена в общинския съвет.

Калинка Сливкова - координатор на проекта