На 19 май 2006 в град Пловдив се проведе вторият Обществен дебат, в рамките на проекта "Ромските жени могат-II", с финансовата подкрепа на Пакта за стабилност.

На 19 май 2006 година в град Пловдив се проведе Обществен дебат по темата : "Реализацията на ромските жени ".

В работата на срещата взе участие главен експерт към Областния Съвет по етнически и демографски въпроси, младши експерт по ЕДВ към община Марица, кметицата на село Костиево- с преобладаваща ромска общност, ромски жени от НПО в град Куклен, които работят много успешно по международни проекти и имат образователен център. Бяха представени успели и образовани ромски жени, които споделиха какво са постигнали и дали са се сблъсквали с дискриминация по пътя на своето развитие. Отговорът е "ДА" - продължава да съществува, особено при наемане на работа. Една от жените разказа своята история, че не е приета на работа като учителка в детска градина, въпреки че има висше образование, мястото е било свободно и сега е принудена да работи в шивашки цех. Представителката на ОСЕДВ обеща съдействие да се намери работа по специалността на тази жена и се обърна към присъстващите с молбата да търсят тяхната помощ, да бъдат по -активни в контактите си със институциите, защото те понякога и не подозират какви са техните проблеми.

От медиите дебата беше уважен само от телевизия "Евроком"-Пловдив, които взеха интервю от координаторката на проекта Калинка Сливкова. За съжаление журналистката беше изключително негативно насторена към ромската общност като цяло и задаваше провокиращи въпроси, граничещи дори с расизъм : "ромската общност да бъде затворена в гето", "ромска жена в парламента - срам за държавата","напразно хвърлени пари по проекти за ромите" и т.н.

Това е поредният урок за необходимостта от работа с медиите, които насаждат или разбиват стереотипи, подкрепят или отричат определена кауза и с това облъчват цялото общество.

Калинка Сливкова - координатор на проекта