На 09 юни 2006 в град Шумен се проведе четвъртият Обществен дебат, в рамките на проекта "Ромските жени могат-II", с финансовата подкрепа на Пакта за стабилност.

  На 09 юни 2006 година в град Шумен се проведе поредният Обществен дебат по проекта "Ромските жени могат - II", в рамките на Националната кампания.
Темата на дебата беше: "Участието на ромските жени в обществено-политическия живот - централна и местна власт".

Участваха 37 човека, представители на ромски НПО, Община Шумен, Бюрото по труда, експерти по ЕДВ към Областната управа и общината, учители от училища с ромски деца, сътрудник на народния представител г-н Дъбов, пастор от Обединена божия църква и др.

Много осезателно беше присъствието и интереса на медиите в град Шумен - вестник "Шумен" и "Шуменска Заря" , Радио Шумен, Дарик Радио, Национално радио - програма "Хоризонт", Форте радио, телевизия "Шумен" и "Вариант 6".
За първи път успяхме да постигнем една от основните цели на проекта - чрез медиите да направим видими успелите и образовани ромски жени.
В 30-минутно предаване "Денят" на живо по телевизия Шумен, с участието на Калинка Сливкова, Лиляна Ковачева и Сашка Мундева успяхме да разкажем подробно за целите на проекта, да отправим своите послания към ромската общност за мястото и ролята на ромската жена, както в семейството, така в обществено - политическия живот. В предаването беше включен и репортаж за млада ромка, която работи в Център за работа с безпризорни ромски деца, която разказа за своята мотивация да се учи, да се развива и да се посвети на проблемите на своята общност.
В рамките на Обществения дебат бяха поставени отново проблемите на ромските жени и млади момичета - безработицата, ролята на училището и образованието, ролята на семейството и религията за преодоляване на натрупаните стереотипи в обществото и дисриминацията по етническа принадлежност.

Добрата новина дойде от група жени от град Нови - Пазар, които са регистрирали женско ромско сдружение "Хаячи" с основна цел да работи по проблемите на ромските жени от града.
В момента в град Шумен се работи по създаването на Обществен съвет, който ще се състои от 37 членове, 20 от които жени. Комисии от експерти от общината, от НПО и индивидуални членове ще обсъждат конкретните проблеми на ромската общност и ще търсят начини за разрешаването им. Общественият съвет ще търси регулярни срещи с депутатите от Шумен и областта, с цел лобиране, съдействие и съпричастност.


Калинка Сливкова - координатор на проекта