На 16 юни 2006 в град Кюстендил се проведе обществен дебат, в рамките на проекта "Ромските жени могат-II", с финансовата подкрепа на Пакта за стабилност. 

На 16 юни 2006 година се състоя последният дебат по проекта "Ромските жени могат-II". Поради това, че в град Враца не успяхме да установим контакти с местна координаторка - ромка, която да организира мероприятието, избрахме град Кюстендил - с концентрирана ромска общност и един от градовете, където сме провеждали семинар по първия кръг на проекта.
Дебатът на тема: "Мястото и ролята на ромската жена в обществено-политическия живот" беше открит лично от Областният управител г-н Каракашки. Участваха и главен специалист по ЕДВ към областта и експерт по ЕДВ към община Кюстендил, ромски жени и девойки. Отговорникът на читалище "Васил Левски", което е център на живота в ромската махала също участва активно в дебата.

Беше изнесена информация, че в областта има 9 общини - в 5 от тях са назначени експерти по ЕДВ и 4 от тях са ромски жени.
Може би високото ниво на участие привлече и вниманието на медиите - телевизия "Колор", Дарик радио, вестник "Наблюдател", вестник "Вяра" взеха интервюта от фасилитаторките на проекта и участниците.

"Фокус радио-Пирин" на 17 юни 06 включи директно в ефир 15-минутен разговор с националния координатор на проекта за дебатите в Кюстендил и Благоевгард и предстоящата Национална среща за отчитане на резултатите.

По време на Дебата бяха споделени много лични съдби на ромски жени - как са успели да отвоюват своето право на образование и избор на професия, колко е трудно да преодоляваш съпротивата и на най-близките си хора , а и на цялата общност.

Областната и Общинска управа декларираха публично, пред медиите своята подкрепа за работа с ромските жени и момичета и подчертаха важността на ролята на жената - и в семейството, и за образованието на децата и за интеграцията на цялата общност.
Добра практика споделиха и момичета от Дупница, които работят като медиаторки по здравен проект на КЕЪР сред роската общност.

В края на Дебата възникна предложение, женските ромски организации от Областта да се обединят, за да могат да бъдат по-силни, по-организирани и по-консолидирани в своите искания, които касаят всички ромски жени и деца. Във връзка с предстоящите местни избори да излъчат свои представителки, които да проведат предварителни срещи с политическите партии - те смятат, че поне на този етап ромските гласове се разпиляват и процесът на участие в политиката все още не минава през ромските партии. Подписването на предварителни споразумения с политиците би направило ромските женски НПО по-видими, по-стабилни, по-отговорни и смели в техните решения, да дадат по-голям шанс на ромките-лидерки да воюват за своето място и в политиката.

Всички се обединиха около изказаното мнение, че липсва дебат вътре в ромската общност и от там трябва да се започне - ромските женски НПО могат да станат инициатори на този дебат и обединител на човешките ресурси, които да работят за цялата общност.

Калинка Сливкова - координатор на проекта