На 8 април бе последният ден от едноседмичното практическо обучение в занаят в рамките на проекта. Още от първия ден планираният брой участници бе двойно по-голям от 10 човека, които бяхме планирали да вземат участие. Децата бяха от гр. Трън и от с. Бусинци (част от тях завърнали се по родните места на своите родители за ваканцията). След като се отчете огромният интерес при старта на обучението, екипът на фондация „Джендър проект в България” взе решение да даде шанс на всяко едно от децата, което покаже сериозно желание да се занимава. И децата – участници ни показаха, че въпреки невръстната си възраст са хора с отговорност и желание да научат нещо ново, да осмислят ваканцията си.

В последния ден, Диана Георгиева – мениджър на проекта, бе с обучаемите по време на техния работен ден. Всеки един от тях показа своите умения при „източването” на съд или при неговото рисуване. При своето представяне, както и по време на цялото обучение, децата бяха напътствани от своите обучители и участници в обучението от първия етап на проекта – Валери Захариев и Илиана Ахчийска. Своите ценни съвети даваха и Цветанка Захариева (уредник в музея) и Кирил Марков.

Прочети още...

На 02.04.16 г. в присъствието на г-жа Станимира Хаджимитова – Директор на ДПБ, бе даден официалният старт на курса по грънчарство в работилницата към Музея на Бусинската керамика, с. Бусинци. Курсистите бяха посрещнати от уредничката на музея Цветанка Захариева, Илиана Ахчийска, Кирил Марков – всички участници в 2-месечния курс в края на миналата година. В следващите 7 дни участниците – младежи от гр. Трън и с. Бусинци под ръководството на Валери Захариев – участник в 1-вия етап на проекта, който показа най-добри резултати в курса по грънчарство, ще се запознаят с основните стъпки в грънчарството. В първия ден от срещата си с този древен занаят учениците бяха подпомагани и от Светослав Желязков- обучител в курса от първия етап и действащ майстор към Регионален музей Перник. Пожелаваме на участниците ползотворна работа и очакваме с нетърпение резултата от тяхната работа в края на курса.

Прочети още...

В утрото на мразовития, но слънчев 24 март потеглихме от гр. Трън за посещение на Музея на Киселото мляко, с. Студен Извор и Музея на Бусинската керамика, с. Бусинци в продължение на обучението на тема „С какво моят роден край е уникален?“
Децата изслушаха с интерес поднесените им беседи  и разгледаха експозицията на двата музея. По време на посещението на Музея на Бусинската керамика посетена бе и работилницата, в която ще се провежда курса по грънчарство през пролетната им ваканция. Кирил Марков разказа накратко как работи грънчарското колело и направи импровизирана демонстрация. Както и по време на срещата – разговор в предходния ден активно участие взеха и местните посланици – г-жа Надя Георгиева, преподавател от СОУ Гео Милев и г-жа Мая Деянова от Община Трън. От страна на ДПБ участие в посещението взеха Диана Георгиева – Мениджър проект и Петя Радева – експерт „Публичност и визуализация“.

Прочети още...

На 30.03.16 г. се проведе и последното от обученията, тип симулационна работилница в рамките на проекта. Темата беше „Защо и как да стартирам малък бизнес“. По идея на един от местните посланици - Мая Деянова, за участие бе поканен местен земеделски производител Асен Милков, който преди 5 години е стартирал бизнеса си. Той отглежда пшеница, рапица и маслодаен слънчоглед и от 5 дка, с които е започнал стопанството му е вече 500 дка и не мисли да спира дотук. Участие в дискусията  взе и Ани Станимирова, която е от Перник, но от 3 години е в Трън и води курс по брейк танци към Читалището. Историята на Ани, която желае да започне бизнес, послужи на водещия работилницата Станимира Хаджимитова от ДПБ да премине заедно с участниците през последователните стъпки за реализиране идеята на Ани, а именно: Какво? Къде? Как? трябва да направи Ани, за да реализира идеята си със собствен бизнес.  След тези два практически казуса участниците много по-лесно минаха и през теоретичната част на обучението.

Прочети още...

На 23.03.2016 год в гр. Трън стартираха допълнителните дейности по проект BG05/1671 „Посланици на правата си“. Участниците – деца от СОУ „Гео Милев“ и местни посланици – активни участници в първия етап на проекта, бяха поздравени от Диана Георгиева – ръководител на проекта. Г-жа Георгиева разказа накратко какво ще се случва през следващите 2 месеца и призова присъстващите активно да се включат в обученията и в организирания през пролетната ваканция курс по грънчарство. След това, местните обучители – Цветанка Захариева (Музей на Бусинската керамика) и Даниела Йорданова (Музей на киселото мляко) разказаха за традициите на Трънския край в областта на грънчарството и историята на откривателя на киселото мляко Стамен Григоров. В интересния разговор се включи и г-н Кирил Марков, старши експерт туризъм към Община Трън, който добави още интересни детайли към разказа на своите колежки - историята на църквата „Св. Николай“, каменния параклис „Света Петка“, малко известни подробности от провеждани археологически разкопки в района. След края на обучението „С какво моят роден край е уникален?“ децата заявиха своето удоволетворение от факта, че живеят в край с дългогодишна и интересна история.

Прочети още...

На 29.03.16 г. в гр. Трън с участници от местното СОУ „Гео Милев“ проведохме симулационна работилница на тема „Първа работа – знам ли как да я намеря?“. Стартирахме с упражнение, в рамките на което децата описаха представата си за идеална работа. За по-голямата част от участниците това е работа, „която дава власт и сила и се получават много пари“, изготвихме „матрица на решенията“ и очертахме шансовете на всеки един от тях за постигане на идеалната работа. Работилницата бе фасилитирана от Диана Георгиева от ДПБ.

Прочети още...

През м. февруари 2016 г. Джендър проект в България стартира реализацията на допълнителни дейности в рамките на проект „Посланици на правата си”. Участници в тези дейности ще бъдат основно ученици от горните курсове на местното СОУ „Гео Милев”. Дейностите под надслов „Младите хора от Трън – активни и любознателни” ще бъде с продължителност два месеца. В рамките на проекта ще се проведат две обучения на тема „С какво моят роден край е уникален”, в рамките на които уредниците на музейните експозиции в Музея на Бусинската керамика и Музея на киселото мляко, ще запознаят участниците с интересни факти от историята на този край, както и с местните традиции. Предвидени са и две обучения с екип на ДПБ по отношение подготовката за живот извън училище, търсене на първа работа, както и стартиране на малък бизнес. По време на пролетната ваканция 10 младежи ще преминат обучение в грънчарство под ръководството на двама от курсистите от предния етап на проекта, а именно Валери Захариев и Илияна Ахчийска. За най-активния участник е предвидена награда.

На 24.02.2016 г. в гр. Трън бе проведена и първата работна среща с екипа от ДПБ - Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева, с  местните обучители.

Прочети още...