Екипът на проект “Career Rocket” се събра в периода 27 – 29 септември в Букурещ на работна среща. От страна на ДПБ, активно участие взеха Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева.

По време на срещата бяха представени резултати от проведеното проучване сред ученици и учители относно равнопоставеността на половете в страните – участнички (Румъния, Гърция, Хърватска и България). Бяха дискутирани различни подходи за включване на експерти при анализи на учебното съдържание по основни предмети, изучавани в основната и средната образователна степен. Бяха отчетени и различията в образователната програма в отделните страни. Джендър експертът, Станимира Хаджимитова представи своето виждане за структурата на обучението, предвидено за сензитиране на училищните директори към темата. 

Ръководителят на проекта, Живка Маринова запозна присъстващите с необходимостта от подготовка и публикуване на текуща информация в уебсайта на проекта. Взеха се решения за организацията и планирането на следващите дейности по проекта, както и по отношение на  ангажиментите във връзка с подготовката на описателни и финансови отчети. Партньорите от България, Хърватска и Гърция благодариха за гостоприемството на своите домакини от AUR Румъния.