На 22 декември бе проведена работна среща по проект "Граждански диалог за развитие". На срещата присъстваха координаторите на компоненти и представители на УС.

Основен акцент на срещата бе организирането на регионалната конференция през м. март - уточняване на работна програма, предложения за говорители и участници от Черноморският регион и Западните Балкани.