На 14.10.2017 год. екип на фондация "Джендър проект в България" (Станимира Хаджимитова, Диана Георгиева и Диана Кованджиева) представиха пред членове на Алианс за защита от насилие основано на пола, проект "Посланици на добра воля срещу насилието "в името на честта".

Обучителите от ДПБ представиха пред колегите от страната обучителната програма, проведено бе и кратко обучение. В последвалата дискусия се уточниха различни варианти за работа на терен.