През м. ноември стартираха обученията по проект HASP (http://hasp-project.eu) с първата среща на обучителите от ДПБ (Станимира Хаджимитова, Диана Георгиева и Диана Кованджиева) със социални работници от регион Перник (ЦОП Перник, ДСБ - Община Перник, Агенция за защита на детето, Фондация "ПУЛС") на 14.11.2017г.

На срещата бяха представени основните разлики между домашното насилие и насилието „в името на честта“, бяха разгледани различни казуси, бе проведена дискусия след излъчване на документалният видео материал "Нашето момиче". Участничките получиха и предложение за инструмент за оценка с молба да помислят и да върнат коментар как той би могъл да бъде оптимизиран, така, че да им бъде полезен. 

На 20.11.2017 г.  се срещнахме с екипа на Женско Сдружение „Екатерина Каравелова“ от гр. Силистра. Към екипа от социални работници се присъединиха и представители на Общинска дирекция „Социално подпомагане“.

След проведеното обучение, участниците изгледаха видео материала „Нашето момиче“ и споделиха примери от своята практика. Представителите на общинската дирекция посочиха, че е необходима по-добра координация между отделните институции. Техните наблюдения показват, че този нов тип насилие-  „в името на честта“ не се разпознава като самостоятелно,  а по-скоро си приравнява на домашното насилие.

Обучението бе организирано и проведено от обучителния екип на ДПБ в състав : Станимира Хаджимитова, Диана Кованджиева и Диана Георгиева.