На 18.11.2017 г.  бе проведена и първата мисия  на терен в гр Борово, Русенска област.

Мисията бе осъществена с помощта на социалният работник, Петя Георгиева и Деана Димова - директор на "Център Динамика" – Русе . В гр. Борово, двете представителки на „Център Динамика“, преминали обучение по темата, представиха пред участниците (педагози, работещи с ромска общност, ромски здравен медиатор, момичета - живеещи в защитено жилище) темата за новият тип насилие - "в името на честта". В срещата участие взе и експерта и обучител от ДПБ, Диана Георгиева.

В дискусията бяха разгледани двата типа насилие - домашното насилие и новият тип насилие „в името на честта“. Участниците получиха и информационни материали. В разговора бяха засегнати и други, пред които са изправени представителките на целевата група.