На 27 ноември 2017 , обучителите Станимира Хаджимитова и Диана Кованджиева се срещнаха с кмета и с общински служители от община Трън.

В рамките на срещата бе проведено обучение по разпознаването на насилие в „името на честта“ и разграничаването му от домашното насилие. Участниците в обучението проявиха интерес към темата, тъй като преобладаващата част от населението в общината е от ромски етнос, идентифициран като най-застрашен от този тип насилие.