На 21 ноември 2017 г.  екипът на ДПБ се срещна с полицейски служители от ОДМВР Силистра.

Това бе първото от поредицата обучения с представители на полицията. Срещите бяха организирани с активното съдействие на МВР. Над 40 човека се включиха в срещата в Силистра. Районът се характеризира с разнообразие от представители на различни етнически групи – роми, турци и т.н. След проведеното обучение се състоя интересна дискусия, която помогна да се адаптира обучителния материал за следващите срещи.

 

На 22 ноември 2017 г. бе срещата с представители на ОДМВР Русе. Над 60 човека от полицейски управления от региона взеха активно участие. Обучителите Станимира Хаджимитова, Диана Георгиева и Диана Кованджиева представиха новия тип насилие „ в името на честта“, фасилитираха дискусията след излъчването на видео материала „Нашето момиче“ и представиха инструмент за оценка на риска за ползване в полевата работа от полицейските служители.

През м. декември продължиха обученията на полицейски служители. На 13 декември се срещнахме с представители на ОДМВР Перник. 38 полицейски служителя участваха в обучението организирано от екип на фондацията в състав Диана Георгиева, Диана Кованджиева и Станимира Хаджимитова.

 

Следващите два дни, 14 и 15 декември бяха отредени за срещи с представители на областна дирекция на МВР София и СДВР. Към двете обучения се включиха и представители на Генерална дирекция.

На 14 декември 52 представители на областна дирекция София се включиха в организираното обучение от екип на ДПБ (Станимира Хаджимитова, Диана Георгиева и Диана Кованджиева). Екипът обучители бе подпомогнат от адвокат Елена Кръстева от Алианс за защита от насилие, основано на пола и Златка Мачева от фондация "Отворена врата" Плевен. Адвокат Кръстева разгледа въпроса със законодателния поглед към темата. Г-жа Мачева сподели своя опит от много годишната си работа с представители на ромската общност по въпроса с ранните бракове. На срещата бе представена и подготвената брошура за самооценка на представители на застрашените целеви групи. Присъстващите харесаха брошурата като инструмент, който би им помогнал в тяхната превантивна дейност. 

На 15 декември бе срещата с представители на Столична дирекция на МВР. Обучителите, Диана Георгиева, Станимира Хаджимитова и Диана Кованджиева представиха на вниманието на присъстващите новият тип насипие - "в името на честта", приликите и разликите с добре разпознаваемото домашно насилие, бяха разгледани казуси, проведе се кратка дискусия след представянето на филмовият материал "Нашето момиче". Бе разгледано и включеното в учебният материал предложение за координационен механизъм.

 

  • Брошура - Жертва ли съм на насилие "в името на честта"? - Изтегли в PDF

 

На 19 декември бе проведено последното за 2017 година обучение на полицейски служители в гр. Плевен. Обучението бе организирано и проводено от Станимира Хаджимитова и Диана Кованджиева. С участниците в това обучение общият брой полицейски служители, които участваха в обучителните ни срещи са над 250 човека.