На 27 март 2018 г.  в София се състоя кръгла маса по проект „Посланици на добра воля срещу насилието в името на честта".

По време на форума, експертите Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева от ДПБ изнесоха информация за проведените на територията на България обучения на над 400 полицейски служители, социални работници, училищни директори и представители на образователни институции. Екипът на фондация „Джендър проект в България“ сподели и научените уроци в резултат на проведените полеви срещи с представители на ромската общност и с жени преживели насилие и/или трафик. По време на кръглата маса беше представена и мрежата от „Посланици на добра воля срещу насилието в името на честта  - HASP Ambassadors Network“

Участие в кръглата маса взеха представители на полиция, съд, прокуратура, журналисти, представители на държавната администрация, партньорите по проекта от Великобритания, Испания, Италия и Гърция. След последвалата дискусия по въпросите за разпознаваемостта на насилието „в името на честта“, за връзката между ранните бракове, отпадането от училище, социалното изключване и по-високия риск от насилие,  бяха връчени сертификати за участие в провелото се през м. март обучение на служители от 6 РУ на МВР Пловдив. Своят сертификат първи получи началника на управлението г- н Николай Кирков. Към него и служителите му взели участие в обучението бе отправена покана да станат част от новосъздадената мрежа от HASP Ambassadors.