На 23 юли 2015 г. беше проведена встъпителна пресконференция по проект „Посланици на правата си”, организирана от фондация „Джендър проект в България”. Събитието, на което присъстваха около 40 човека, се проведе в Народно читалище „Гюрга Пинджюрова” в гр. Трън.

В пресконференцията взеха участие Цветислава Цветкова, зам.-кмет община Трън, Станимира Хаджимитова, директор фондация „Джендър проект в България” и Диана Георгиева, проектен мениджър.

Прочети още...

Бенефициент: Фондация „Джендър проект в България”

 

Проектът е в посока овластяване на уязвими групи и спомага за придобиването на нови опитности в областта на гражданските права в Югозападен район на страната, община Трън, която се характеризира с висока бедност, безработица и изключени групи в т.ч.: роми, хора с ниска степен на завършено образование, икономически неактивни хора и хора с увреждания.

Прочети още...