На 14.01.2016 г., екип на ДПБ (Диана Георгиева – мениджър на проекта, Диана Кованджиева – координатор и Петя Радева – Организатор „Публичност и визуализация”) посети  НЧ „Гюрга Пинджурова” в гр. Трън, където се срещна с ръководството на читалището.Представители на читалището изразиха своето задоволство от коментарите на хората, посетили изложбата – жители и гости на гр. Трън. След това артикулите, със съгласието на представител на Музеения комплекс в с. Бусинци бяха подредени като част от постоянната експозиция.

Бяха проведени и срещи с представители на групата на местните посланници, които споделиха,че виждат ефекта от проведените мероприятия, изразяващ се най-вече това, че е улеснена тяхната работа с групите в риск, напр. по отношение убеждаването на представители на ромската общност да пускат децата си на училище. Уточнени бяха и подробности по разпространението на информационните брошури.

{backbutton}