През м. февруари 2016 г. Джендър проект в България стартира реализацията на допълнителни дейности в рамките на проект „Посланици на правата си”. Участници в тези дейности ще бъдат основно ученици от горните курсове на местното СОУ „Гео Милев”. Дейностите под надслов „Младите хора от Трън – активни и любознателни” ще бъде с продължителност два месеца. В рамките на проекта ще се проведат две обучения на тема „С какво моят роден край е уникален”, в рамките на които уредниците на музейните експозиции в Музея на Бусинската керамика и Музея на киселото мляко, ще запознаят участниците с интересни факти от историята на този край, както и с местните традиции. Предвидени са и две обучения с екип на ДПБ по отношение подготовката за живот извън училище, търсене на първа работа, както и стартиране на малък бизнес. По време на пролетната ваканция 10 младежи ще преминат обучение в грънчарство под ръководството на двама от курсистите от предния етап на проекта, а именно Валери Захариев и Илияна Ахчийска. За най-активния участник е предвидена награда.

На 24.02.2016 г. в гр. Трън бе проведена и първата работна среща с екипа от ДПБ - Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева, с  местните обучители.

{backbutton}