На 29.03.16 г. в гр. Трън с участници от местното СОУ „Гео Милев“ проведохме симулационна работилница на тема „Първа работа – знам ли как да я намеря?“. Стартирахме с упражнение, в рамките на което децата описаха представата си за идеална работа. За по-голямата част от участниците това е работа, „която дава власт и сила и се получават много пари“, изготвихме „матрица на решенията“ и очертахме шансовете на всеки един от тях за постигане на идеалната работа. Работилницата бе фасилитирана от Диана Георгиева от ДПБ.

 

Проведохме кратка дискусия, в която дебатирахме по темите : „Кои са професии и типът работа, които най-много съответстват на интересите и способностите ми?“, „(Авто)диагноза „безработен и /или с незавършено образование“, “Само за пари ли се работи? Всъщност как се образува работната заплата?“, „Какво трябва да имам предвид при избора на професия“. След като чухме мненията на учениците и на местните посланици, които се включиха в срещата, фасилитаторът Диана Георгиева запозна участниците с основните документи, които трябва да се подготвят при кандидатстването за работа, а именно автобиография, мотивационно писмо, препоръки.

Участниците получиха по екземпляр от бланките на всеки един от горепосочените документи, разгледани бяха основните секции, поработихме по попълването им. Поговорихме за полагането на доброволен труд като форма за добиване на стаж. Специално внимание по време на обучението бе отделено на различните варианти за търсене на работа – чрез бюрата по труда, кариерни центрове в учебните заведения, дни на кариерата, по обяви. Всеки един от участниците получи обява за работа и задачата в рамките на 20 мин да може да „извади“ максимално ценна информация за себе си, която да може да му помогне при вземането на решение за кандидатстване по тази обява или не.

В края на обучението, водещият Диана Георгиева обърна внимание на подготовката и явяването на интервю за работа, най-често допусканите грешки. Участниците получиха комплект документи, които да им бъдат в помощ.

{backbutton}