С удоволствие съобщаваме, че е отворен за кандидатстване вторият онлайн курс на английски език по проект “Reporting Effectively on Development, Minorities and Migration” (CSO-LA/2017/388-349)

Прочети още...

Име на проекта: Reporting Effectively on Development, Minorities & Migration(MMM)

Финансиране по EuropeAid/151103/C/ACT/MULTY

Времетраене: 2017 - 20202

Партньори: Minority Rights Group Europe (MRGE) – апликант, Будапеща, Унгария; Minority Rights Group International (MRGI), Лондон, Великобритания; фондация „Джендър проект в България“; Economic University, Краков, Полша; The Human Rights League, Братислава, Словакия

Прочети още...