Ръководителят на екипа, Станимира Хаджимитова, придружена от обучителя Диана Георгиева и финансовия експерт Диана Кованджиева взеха активно участие в оперативните срещи по проект WeGo!, които бяха домакинствани от испанския партньор SURT.

Прочети още...

През м. май, екипът на ДПБ проведе обучение на територията на гр. Перник с екипа на фондация „ПУЛС“ по темата за икономическо овластяване на жени, преживели насилие от интимния партньор.

Прочети още...

На 09.03.2017 и 11.03.2017 обучителят от ДПБ Диана Георгиева се срещна с екипа социални работници от Сдружение Център Динамика – гр. Русе.

Прочети още...

В рамките на 3 дни от (23.03 – 25.03.2017 г) екипът обучители Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева от ДПБ бяха домакини на социални работници и психолози от градовете Хасково, Дупница, Плевен, Търговище и Варна.

Прочети още...

На 01.03.2017 г. стартира обучение за обучители по темата „Икономическо овластяване на жертви на насилие от страна на интимния партньор“ във фондация „Асоциация Анимус”.

Прочети още...