В рамките на 3 дни от (23.03 – 25.03.2017 г) екипът обучители Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева от ДПБ бяха домакини на социални работници и психолози от градовете Хасково, Дупница, Плевен, Търговище и Варна.

Прочети още...

На 10.03.2017 бе срещата на Диана Георгиева в гр. Силистра. Домакин на тази среща беше екипът на Женско дружество „Екатерина Каравелова”.

Прочети още...

На 09.03.2017 и 11.03.2017 обучителят от ДПБ Диана Георгиева се срещна с екипа социални работници от Сдружение Център Динамика – гр. Русе.

Прочети още...

На 01.03.2017 г. стартира обучение за обучители по темата „Икономическо овластяване на жертви на насилие от страна на интимния партньор“ във фондация „Асоциация Анимус”.

Прочети още...

Фондация „Джендър проект в България“ стартира работа по проект „WE GO! WOMEN ECONOMIC INDIPENDENCE & GROWTH OPPORTUNITY “ в рамките на програма „ДАФНЕ“ на ЕС. Партньори  са 15 организации от 8 страни (Испания, България /Асоциация Анимус и Български център на жените в технологиите/, Италия, Великобритания, Кипър, Гърция, Норвегия и Франция).

Основната цел на проекта е укрепване на услугите предоставяни на жени – жертви на насилие, основано на пола и домашно насилие в центровете за подкрепа, организирани и ръководени от различни неправителствени организации. Проектът се фокусира върху създаването на организационен капацитет на обучителите и служителите в тези центрове, както и разработка на нови методики, които да подпомогнат  преодоляването на икономическата зависимост на жертвите от насилниците. Благодарение на дейностите по този проект, центровете ще отговарят по-адекватно на икономическите нужди на жертвите, като им предлагат  алтернативи за заетост и икономическо овластяване.

Специфичните цели на проекта:

(1)Засилване на сътрудничеството по отношение на предлаганите в центровете услуги за идентифициране и споделяне на добри практики от 8-те европейски страни; (2)Повишаване информираността на практиците и създаване на умения в тях за изграждане на модели за взаимопомощ, които да  подпомогнат жертвите;

В рамките на проекта ще бъде проведено проучване на съществуващите услуги в страните – партньори, което да доведе до създаване на обща методология за събиране на данни и последващ анализ. Събраните добри практики и методологии, по време на обучителни семинари ще поставят основата на трайно трансгранично сътрудничество и разработка на наръчник за работа в центровете. Предвидени са 8 обучителни сесии за практици от тези центрове и 17 менторски „пътеки“ с жертвите за тестване на новите услуги. В рамките на проекта ще се реализират и поредица от комуникационни събития, които ще спомогнат резултатите и споделеното знание да намерят по – широка обществена разгласа.

Проектът е с продължителност 24 месеца.