СОЛУН, 27 – 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

Екипът на фондация „Джендър проект в България“ (Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева) взе участие в работна среща в Солун по проект “WEGO! Building economic independence: the way out of intimate partner violence”. В рамките на срещата бяха представени резултатите от проучване, представени от Fundacion Mujeres относно предизвикателствата, които стоят пред кризисните центрове в страните - партньори. Представянето бе последвано от дискусия модерирана от Euclid. По-късно бяха представени добри практики от работата на D.i.Re (Italy), Animus Association Foundation (Bulgaria), Fundacion Mujeres (Spain), Women’s Centre of Кarditsa (Greece).

На по-късен етап опита на споменатите по – горе организации спомогна за определяне на секциите в подготвеният наръчник за обучение на обучителите (ToT). По време на сесиите в първите два работни дни, на участниците бяха представени основните принципи на феминистката икономика, както и приложими подходи за обучение на възрастни. Колегите от Folksuniversitet Uppsala представиха методологията на Study Circle. Българският екип (представители на ДПБ, Анимус и Български център на жените в технологиите) по свое собствено желание участва в демонстрация на метода под ръководството на екипа на Folksuniversitet Uppsala. Участие в работната среща освен представители на партньорите взеха и представители на кризисни центрове и подслони, участници в проучването на добрите практики, както и представители на местната власт.

В последвалите дискусии бе коментирана възможността двете концепции, феминистката икономика и Study Circle да бъдат използвани по време на планираните в проекта тренинги.

Последните два дни под менторството на ActionAid Italy и  Euclid продължи работата по уточняване на наръчника за обучители, където в малки, международни екипи се дискутира съдържанието на отделните раздели на наръчника. В рамките на тези работни дни представител от всяка тематична група представи визията на своята работна група пред колегите си и се проведе дискусия относно приложимостта на идеите. На дискусия беше подложено и предложение на проектният мениджър, ActionAid относно последващата работа на терен, в кризисните центрове с крайните клиенти (жени – жертви на насилие от страна на интимният си партньор), които ще участват в проекта. Беше уточнен графика и бяха разпределени ангажиментите между партньорите.

На 28 септември от местният партньор OECON Greece бе организирана пресконференция за представяне на проекта, който получи широко медийно отразяване в местните медии.