На 01.03.2017 г. стартира обучение за обучители по темата „Икономическо овластяване на жертви на насилие от страна на интимния партньор“ във фондация „Асоциация Анимус”.

Предизвикателството пред екипа обучители Диана Георгиева и Станимира Хаджимитова беше в това, че групата обучаеми бяха млади психолози, по-голямата част от които току – що завършили университета и започнали работа като оператори на Националната телефонна линия за деца 116 111. Участието на тази група млади хора бе идентифицирано в поредица от срещи с ръководството на Анимус. Групата от 18 човека бе определена като подходяща, тъй като опитът показва, че част от тези хора продължават своята професионална реализация като социални работници, което ги прави подходящи спрямо определения профил за обучители, а от друга страна, телефонът се използва основно от деца, напускащи институции и в това число – потенциални жертви на насилие, ако за тях предварително не са предложени превантивни мерки.

Участие в първата среща взеха 9 човека, от които 1 мъж. По време на тази среща бе представен наръчника за работа с НПО, разработен в рамките на проекта. Поставен бе акцент върху търсенето на работа, като бяха взети предвид спецификите на дистанционната комуникация, т.е провеждане на консултация по телефон. На следващата среща (29.03) участниците бяха отново 9, вкл. 2 мъже, като 4 от тях бяха и на първата среща. Тези колеги споделиха впечатление от своята работа след първото обучение и случаи, в които са използвали някои от научените инструменти. По време на обучението бе продължена дискусията върху инструментите за търсене на работа в съответствие с възрастовия диапазон на клиентите, както и със спецификата, че консултацията се извършва по телефона. В допълнение бяха разгледани етапите и документите, необходими за регистриране в бюро по труда, системата на кариерно развитие, видовете трудови правоотношения и т.н. Проведе се кратка дискусия, в която се разгледаха казуси от работата на екипите.

Другата тема, която бе дискутирана бе безопасността при сърфиране в интернет и използване на мобилни устройства. Участниците получиха специално разработени материали с препоръки за кариерно развитие и контактни детайли на регионалните участници в процеса, както и препоръки за безопасно сърфиране.