На 10.03.2017 бе срещата на Диана Георгиева в гр. Силистра. Домакин на тази среща беше екипът на Женско дружество „Екатерина Каравелова”.

По тяхна покана участие в срещата взеха представители на Център за Обществена подкрепа – Силистра, Кризисен център за настаняване на малолетни – Алфатар, представители на Дирекция Социално подпомагане към Община Силистра.

По време на срещата след представянето на проекта и инструментите от наръчника се проведе активна дискусия насочена най-вече към оптимизиране на работата на отделните заинтересовани страни. Участниците изразиха опасение, че някои от инструментите не са съвсем приложими в българската практика, като поеха ангажимент да използват част от тях в своята работа и да върнат обратна връзка към обучителите си относно приложимостта и трудностите, които са срещнали.