През м. май, екипът на ДПБ проведе обучение на територията на гр. Перник с екипа на фондация „ПУЛС“ по темата за икономическо овластяване на жени, преживели насилие от интимния партньор.

Обучението и срещата са част от експертната дейност по проект WeGo! По време на тези срещи бяха представени инструментите заложени в наръчника за повишаване на личната самооценка на клиентите на центъра, умения и знания за защита в интернет пространството, разпознаване на фалшивите обяви за работа, търсене на работа, подготовка на документи за кандидатстване, явяване на интервю и т.н. В рамките на тези срещи социалните работници споделиха своя опит досега и коментираха възможностите за включване на нови или видоизменени инструменти.

След успешното приключване на обученията, работата премина на етап оперативна работа с жените – клиенти на центъра в посока менторски сесии. Експертите на ДПБ Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева бяха подпомогнати в своята работа от обучителя на Български център на жените в технологиите – Василена Нинова.