Ръководителят на екипа, Станимира Хаджимитова, придружена от обучителя Диана Георгиева и финансовия експерт Диана Кованджиева взеха активно участие в оперативните срещи по проект WeGo!, които бяха домакинствани от испанския партньор SURT.

В експертната среща бяха представени две добри практики в областта на грижа за децата (община Барселона) и настаняване на преживели насилие (опитът на ирландската организация Sonas). Диана Георгиева и Станимира Хаджимитова взеха активно участие в работните групи, които посредством методите на role play и  fish bowl техники стигнаха до крайни изводи относно информацията, която да бъде разработена и представена в съответните модули на наръчника. Екипът на фондацията участва активно и в дискусията по належащите промени в структурата и преработката на наръчника.

В резултат на активната работа на експертите от ДПБ, организацията бе определена като координатор на разработката на финалния вариант на документа. Ползотворно бе участието на нашите представители и в разговорите по по-нататъшното провеждане на менторски сесии с жени – преживели насилие, както и с комуникационните дейности в рамките на проекта.