През м.май, обучителят Диана Георгиева посети Център Динамика – гр. Русе, където проведе менторски срещи с потребителки на услугите в антикризисния център към Сдружението.

По време на тези срещи, с помощта на инструментите от разработения в рамките на проект WeGo! наръчник усилията бяха насочени в  усъвършенстване уменията на участничките в подготовката за:

  • намиране на нова работа;
  • подготовка на документи за кандидатстване и
  • представяне на интервю за работа.

Поради специфичният статус на участничките не могат да бъдат публикувани снимки!