По време на престоят си в Русе, представителят на ДПБ Диана Георгиева проведе и няколко менторски срещи с екип от социални работници от Център Динамика, които през м. Март преминаха обучението за обучители по проект „WeGo“!

В рамките на срещите усилията бяха насочени към обяснение на инструментите в Наръчника, основно на включените във  въвеждащите модули за Личностно активиране, Изграждане на Мрежи и Усъвършенстване на коучинг уменията в работата с жени – жертви. Срещите бяха в допълнение на проведените вече първоначални срещи през м. март.