ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ОТ  НАРЪЧНИКА БЯХА ПЪК ОСНОВНА ТЕМА ПРИ МЕНТОРСКАТА СРЕЩА СЪС СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ.

На 25.08.2017 г., обучителят и ментор Диана Георгиева посети Женско Дружество „Екатерина Каравелова“ гр. Силистра. В рамките на няколко часа се проведе среща с настоящи и бивши клиенти на кризисния център /но продължаващи да посещават  консултативният център/. С дамите основно разговорът бе в посока сигурност в различни ситуации – при търсене на работа в интернет, при явяване на интервю за работа, при стартиране на работа. Участничките с удоволствие се включиха активно при изпълнение на упражнението за оценка степента на сигурност и изграждане на модели на ситуации, в които са се чувствали сигурни. Активно бе участието им и в последващите дискусии за прилагане на успешните ситуационни модели при ситуации с доста по-висока степен на риск. Приложихме и някои от включените инструменти по отношение търсенето на работа и явяването на интервю.

В рамките на срещата в Силистра проведохме и фокус група със социалните работници, които преминаха през месец март обучение и които имаха шанс да разгледат и сравнят двете версии на наръчника. Колегите посочиха като положителна промяна по-добрата организация на новата версия, новата структура на упражненията, която им дава възможност за по-лесна ориентация и прилагане на практика. Особен интерес предизвика упражнението за „дървото на успеха“. По отношение първоначалното интервю бе споделен опит, че при все още неотминал етап на криза е много трудно да се задържи вниманието на жените толкова дълго време.